Hoppa till innehåll

God praxis på temat Förläggningen och kommunen – samarbete och tidigt stöd för att bli kommuninvånare

Den goda praxis som presenteras på den här sidan har valts ut i kompetenscentret för integrations sammanställning av god praxis från februari 2016. Den goda praxisen har utvärderats av en separat tillsatt jury.

FRK: Identifiering av asylsökandes kompetens och praktisk arbetslivsorientering

Finlands Röda Kors (FRK) modell Turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja työelämään tutustuminen (TET) (Identifiering av asylsökandes kompetens och praktisk arbetslivsorientering (PRAO)) finns på förläggningarna. Modellen uppfyller två viktiga mål: den asylsökandes kompetens identifieras i ett så tidigt skede som möjligt. Därigenom kan den asylsökande så snabbt som möjligt få en uppfattning om den finländska arbetsmarknaden och hur den fungerar. Man har även märkt att modellen har en positiv inverkan på attityderna i det lokala samhället. 

Uleåborg: Uleåborg stads och förläggningen i Uleåborgs processbeskrivning

Uleåborgsmodellen heter Oulun kaupungin ja Oulun vastaanottokeskuksen prosessikuvaus, och används i övergångsfasen från förläggning till kommun. I modellen beskrivs skedena och de ansvariga parterna i övergångsskedet och därigenom säkerställer man att pappers- och ersättningsärenden löper smidigt för en person som fått uppehållstillstånd och att personen inte lämnar utanför myndighetskontakten i detta kritiska skede. Om det löper smidigt hålls invandrarens motivation uppe och han eller hon fäster sig vid orten där det känns som att saker går framåt. 

Finlands Flyktinghjälp: VertaisKoto-modellen

Finlands Flyktinghjälps modell VertaisKoto är ett samarbete mellan organisationen och kommunen som stöder etablering i kommunen genom kamratgruppsledare som talar invandrarnas egna språk. I kamratgruppen förmedlas information om viktiga saker som främjar integrationen på det egna modersmålet. Modellen erbjuder kommunen en möjlighet att involvera lokala etniska sammanslutningar och föreningar i den integrerade verksamheten. Modellen passar i synnerhet på större orter.

Janakkala kommun: temamöten för grupper

I Janakkala kommun har en modell utvecklats som lyfter fram hur effektiva och förmånliga gruppmöten är. Modellen lämpar sig för användning inom kommunens socialväsende. Vid gruppernas temamöten får invandraren information om viktiga saker som underlättar livet och dessutom kamratstöd från andra i samma situation. När livskompetensen stärks och nya bekantskaper bildas blir invandraren mer fäst vid orten. Modellens effektivitet bygger på gruppmöten som sparar arbetstid jämfört med individuella möten. Modellen koncentrerar också samarbetet mellan de myndigheter som deltar i genomförandet av den. Janakkalas modell passar i synnerhet för mindre kommuner.

Läs mer:
En närmare beskrivning av FRK:s goda praxis (endast på finska)
Finlands flyktinghjälps goda praxis på Youtube (endast på finska)