Hoppa till innehåll

Uppdaterad information om vistelse, tillfälligt skydd, arbete och tjänster i Finland för personer som kommer från Ukraina

På denna sida har samlats information för integrationsaktörer om 

  • olika grunder för uppehållstillstånd för personer som anländer från Ukraina
  • beredskapen i kommunerna inför situationen i Ukraina
  • rätten till tjänster för personer som vistas visumfritt utan uppehållstillstånd i Finland
  • rättigheter och tjänster för personer som får tillfälligt skydd 
  • arbete, säsongsarbete och studier i Finland.

OBS! Vi ber er beakta att situationen i synnerhet för dem som får tillfälligt skydd fortfarande är förknippad med vissa öppna frågor som gäller lagstiftningen. Frågorna och svaren uppdateras kontinuerligt när tolkningen preciseras. 

Uppehållstillstånd och kommunernas beredskap

Vilka tjänster har de som flytt från Ukraina och vistas i Finland utan uppehållstillstånd rätt till?

Ukrainare kan vistas i Finland med ett biometriskt pass 90 dagar visumfritt utan uppehållstillstånd. Personer som kommit från Ukraina uppmanas att ansöka om tillfälligt skydd eller annat uppehållstillstånd. Om personen vistas i Finland utan uppehållstillstånd, måste personen i regel själv stå för kostnaderna för vistelsen.

Information till integrationsaktörer om tillfälligt skydd

EU har aktiverat direktivet om tillfälligt skydd, som trädde i kraft den 4 mars 2022. Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd beviljas av Migrationsverket. De som beviljas tillfälligt skydd omfattas av mottagningslagstiftningen. Nedan svarar vi på några vanliga frågor om tillfälligt skydd ur integrationsaktörernas perspektiv.  

Mer information om tillfälligt skydd 
Inrikesministeriets pressmeddelande om målgruppen för tillfälligt skydd 
Migrationsverket: Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

Att arbeta, ta emot säsongsarbete och studera i Finland när man kommer från Ukraina

Nyheter om situationen

Folkpensionsanstalten publicerar en kombinerad blankett för ansökan om FPA-kort och barnbidrag för personer som flytt från Ukraina
22.2.2023 | Nyhet
De som flytt från Ukraina kan snart få rätt till FPA-förmåner när många av dem har bott i Finland i ett år. På basis av bosättningstid eller långvarigt arbete kan de som flytt från Ukraina ansöka om bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. FPA gör det lättare att ansöka om förmåner och tar i bruk en kombinerad blankett med vilken man kan ansöka om både FPA-kort och barnbidrag samtidigt.
Arbets- och näringsministeriet har kontaktat kommunerna genom ett brev som gällde kommunernas uppgifter och resurser vid främjande av integration
22.11.2022 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har kontaktat kommunerna genom ett brev som var daterat den 22 november 2022 och som gällde kommunernas uppgifter och resurser vid främjande av integration. Brevet innehåller aktuell information om ändringar i integrationslagen, organiseringsansvaret för uppgifterna samt tjänster för dem som får tillfälligt skydd.
Ändringar föreslås i integrationslagen och mottagningslagen för att säkerställa tjänsterna för personer som flytt från Ukraina
16.9.2022 | Nyhet
Över 38 000 personer som har flytt undan Rysslands anfallskrig i Ukraina har sökt tillfälligt skydd i Finland. För att säkerställa att personer som flytt från Ukraina och beviljats tillfälligt skydd i Finland ska tillhandahållas tjänster har regeringen föreslagit ändringar i integrationslagen och mottagningslagen. Ändringarna innebär bland annat att kommunerna och välfärdsområdena kan få ersättning för ordnandet av tjänsterna.