Hoppa till innehåll

Uppdaterad information om vistelse, tillfälligt skydd, arbete och tjänster i Finland för personer som kommer från Ukraina

På denna sida har samlats information för integrationsaktörer om 

  • olika grunder för uppehållstillstånd för personer som anländer från Ukraina
  • beredskapen i kommunerna inför situationen i Ukraina
  • rätten till tjänster för personer som vistas visumfritt utan uppehållstillstånd i Finland
  • rättigheter och tjänster för personer som får tillfälligt skydd 
  • arbete, säsongsarbete och studier i Finland.

OBS! Vi ber er beakta att situationen i synnerhet för dem som får tillfälligt skydd fortfarande är förknippad med vissa öppna frågor som gäller lagstiftningen. Frågorna och svaren uppdateras kontinuerligt när tolkningen preciseras. 

Uppehållstillstånd och kommunernas beredskap

Vilka tjänster har de som flytt från Ukraina och vistas i Finland utan uppehållstillstånd rätt till?

Ukrainare kan vistas i Finland med ett biometriskt pass 90 dagar visumfritt utan uppehållstillstånd. Personer som kommit från Ukraina uppmanas att ansöka om tillfälligt skydd eller annat uppehållstillstånd. Om personen vistas i Finland utan uppehållstillstånd, måste personen i regel själv stå för kostnaderna för vistelsen.

Information till integrationsaktörer om tillfälligt skydd

EU har aktiverat direktivet om tillfälligt skydd, som trädde i kraft den 4 mars 2022. Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd beviljas av Migrationsverket. De som beviljas tillfälligt skydd omfattas av mottagningslagstiftningen. Nedan svarar vi på några vanliga frågor om tillfälligt skydd ur integrationsaktörernas perspektiv.  

Mer information om tillfälligt skydd 
Inrikesministeriets pressmeddelande om målgruppen för tillfälligt skydd 
Migrationsverket: Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

Att arbeta, ta emot säsongsarbete och studera i Finland när man kommer från Ukraina

Nyheter om situationen

Utredning: språkkunskaper är en väsentlig faktor för sysselsättningen av ukrainare som får tillfälligt skydd
1.11.2023 | Nyhet
Enligt en färsk utredning har ukrainare som får tillfälligt skydd fått ett gott mottagande i Finland. Det centrala i sysselsättningen är betydelsen av språkkunskaper.
Arbets- och näringsministeriet utreder ställningen på arbetsmarknaden och användningen av arbetskraftsservice för ukrainare som får tillfälligt skydd
16.5.2023 | Nyhet
I utredningen som arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare beställt samlas information om bland annat sysselsättningen av personer som får tillfälligt skydd och om deras framtidsplaner för att bo och arbeta i Finland. Dessutom strävar man efter att utreda hur arbets- och näringstjänsterna och integrationstjänsterna bör utvecklas så att de främjar sysselsättningen och integrationen av dem som får tillfälligt skydd. Utredningen inleds med en datainsamling som riktas till sakkunniga inom arbets- och näringstjänsterna, arbetsgivare, ukrainare som får tillfälligt skydd och andra aktörer såsom organisationer. 
Folkpensionsanstalten publicerar en kombinerad blankett för ansökan om FPA-kort och barnbidrag för personer som flytt från Ukraina
22.2.2023 | Nyhet
De som flytt från Ukraina kan snart få rätt till FPA-förmåner när många av dem har bott i Finland i ett år. På basis av bosättningstid eller långvarigt arbete kan de som flytt från Ukraina ansöka om bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. FPA gör det lättare att ansöka om förmåner och tar i bruk en kombinerad blankett med vilken man kan ansöka om både FPA-kort och barnbidrag samtidigt.