Hoppa till innehåll

Uppdaterad information om vistelse, tillfälligt skydd, arbete och tjänster i Finland för personer som kommer från Ukraina

På denna sida har samlats information för integrationsaktörer om 

  • olika grunder för uppehållstillstånd för personer som anländer från Ukraina
  • beredskapen i kommunerna inför situationen i Ukraina
  • rätten till tjänster för personer som vistas visumfritt utan uppehållstillstånd i Finland
  • rättigheter och tjänster för personer som får tillfälligt skydd 
  • arbete, säsongsarbete och studier i Finland.

OBS! Vi ber er beakta att situationen i synnerhet för dem som får tillfälligt skydd fortfarande är förknippad med vissa öppna frågor som gäller lagstiftningen. Frågorna och svaren uppdateras kontinuerligt när tolkningen preciseras. 

Uppehållstillstånd och kommunernas beredskap

Vilka tjänster har de som flytt från Ukraina och vistas i Finland utan uppehållstillstånd rätt till?

Ukrainare kan vistas i Finland med ett biometriskt pass 90 dagar visumfritt utan uppehållstillstånd. Personer som kommit från Ukraina uppmanas att ansöka om tillfälligt skydd eller annat uppehållstillstånd. Om personen vistas i Finland utan uppehållstillstånd, måste personen i regel själv stå för kostnaderna för vistelsen.

Information till integrationsaktörer om tillfälligt skydd

EU har aktiverat direktivet om tillfälligt skydd, som trädde i kraft den 4 mars 2022. Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd beviljas av Migrationsverket. De som beviljas tillfälligt skydd omfattas av mottagningslagstiftningen. Nedan svarar vi på några vanliga frågor om tillfälligt skydd ur integrationsaktörernas perspektiv.  

Mer information om tillfälligt skydd 
Inrikesministeriets pressmeddelande om målgruppen för tillfälligt skydd 
Migrationsverket: Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

Att arbeta, ta emot säsongsarbete och studera i Finland när man kommer från Ukraina

Nyheter om situationen

Personer som flytt från Ukraina kan börja arbeta genast efter att de har sökt tillfälligt skydd
13.4.2022 | Nyhet
Personer som flytt från Ukraina och sökt tillfälligt skydd har rätt att arbeta genast när ansökan lämnats in. De behöver inte vänta på att uppehållstillstånd beviljas eller på att få ett uppehållstillståndskort för att kunna arbeta. Det räcker med ett intyg över att ansökan registrerats.
EU-länderna erbjuder ukrainare tillfälligt skydd
4.3.2022 | Nyhet
Europeiska unionen (EU) har för första gången aktiverat direktivet om tillfälligt skydd, som syftar till att hjälpa dem som flyr från Ukraina. Beslutet om ibruktagandet träder i kraft den 4 mars eller de närmaste dagarna. Statsrådet beslutar inom kort närmare om vilken målgrupp tillämpningen ska omfatta i Finland. Också praktiska arrangemang och ytterligare anvisningar bereds som bäst. 
Kompetenscentret för integration av invandrare har samlat information om situationen i Ukraina för integrationsaktörer
4.3.2022 | Nyhet
I webbtjänsten integration.fi har det skapats en sida där man samlat information och kommunikation om situationen i Ukraina. Informationen är avsedd för integrationsaktörer och yrkesmänniskor som i sitt arbete möter personer som berörs av attacken mot Ukraina.