Hoppa till innehåll

Partnerskapsprogrammet leder mot ett inklusivt samhälle

Upplevelsen av delaktighet och de färdigheter som behövs i samhället utvecklas alltid som en del av olika gemenskaper och vid olika möten. Främjandet av integration och samhällets mottaglighet förutsätter att alla – sammanslutningar, organisationer, myndigheter, företag och kommuner – deltar och arbetar. Arbetet blir imponerande när vi gör det tillsammans. 

Arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet. Partnerskapsprogrammets verksamhet baserar sig på en öppen dialog där vi utmanar gamla tankemodeller, producerar aktuell information, delar lyckad praxis och utvecklar verksamheten vidare. I partnerskapsprogrammet skapar vi gemensamma forum där det är möjligt att föra en öppen diskussion och där den färskaste informationen förenas med experternas praktiska kunnande.

Anmäl din organisation till partnerskapsprogrammet

I partnerskapsprogrammet skapas ett öppet riksomfattande nätverk av aktörer som arbetar med integration och samhällets mottaglighet. År 2021 inleds också sammanförandet av regionala partnerskapsnätverk. Genom att anmäla din organisation till partnerskapsprogrammet får du information om aktuella evenemang som gäller programmet och dess partner, samarbetsmöjligheter och material som stöder arbetet. Partnerskapsprogrammets verksamhet på riksnivå samordnas av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare.

Anmäl din organisation till partnerskapsprogrammet

Bekanta dig med partnerskapsprogrammets mål och principer 

Utvecklandet av partnerskapsprogrammet fortsätter

Partnerskapsprogrammets verksamhet kommer i fortsättningen att struktureras i en tvåårig verksamhetsplan. Innehållet i verksamhetsplanen för 2021–2022 har planerats tillsammans med aktörerna inom integration. Du kan bekanta dig med utkastet till verksamhetsplan och ge respons på det på blanketten nedan.

Utkast: verksamhetsplan (på finska, kommer snart att publicerats på svenska)

Ge respons på verksamhetsplanen för partnerskapsprogrammet

Med denna blankett kan du ge respons på verksamhetsplanen för partnerskapsprogrammet.

De fält som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska.