Hoppa till innehåll

Webbutbildningar och handböcker till stöd för integrationsaktörernas arbete

För nya integrationsaktörer är webbutbildning ett enkelt sätt att lära sig om främjande av integration och mottagning av flyktingar. Utbildningen Lär dig om integration ger dig heltäckande grundläggande kunskaper och färdigheter i integration. Utbildningen Osaava edustaja stöder företrädarna för ensamkommande minderåriga i deras arbete. Företrädarnas arbete stöds också genom webbhandböcker. Det lönar sig för alla som arbetar med flyktingmottagning att bekanta sig med innehållen i PALOMA-utbildningen.

Integration.fi sammanställer webbutbildningar och handböcker om integrationsfrämjande och flyktingmottagning som producerats av olika aktörer.

Föreslå gärna motsvarande material för publicering på webbplatsen per e-post till kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi eller med responsblanketten på integration.fi.

Läs mer:
Webbutbildningen Lär dig om integration
Utbildning för företrädare (på finska)
Modell för tjänster i inledningsfasen (på finska)
Handbok om stöd till minderåriga
Handbok om företrädande av minderåriga
PALOMA-utbildningen till stöd för flyktingars psykiska hälsa
Handbok om grunderna för bemötande kundarbete (på finska)
THL:s webbkurser (på finska)
Befolkningsförbundets materialbank om sexuella rättigheter och integration (på finska)
Befolkningsförbundets webbkurs om sexualitet för personer som studerar finska (på finska)