Hoppa till innehåll

Flerspråkighet, det egna språket, lättbegripligt språk, flytande tolkning och dialogiskt kundarbete utgör beståndsdelarna i en lyckad kundservice

Planerar du kommunikation på flera språk, en broschyr för en invandrarmålgrupp eller annat material avsett för invandrare? Vägleder du invandrare i valet av integrationsspråk? Vad lönar det sig att ta hänsyn till i kundservicen, när du möter en invandrare?

Flerspråkiga informations-, väglednings- och rådgivningstjänster samt online- och digitaltjänster, användning av lättbegripligt språk, flytande tolkning och dialogiskt kundarbete som tar hänsyn till kundens situation hör till integration och flyktingmottagande. 

Kundservicesituationen bygger på många olika faktorer, såsom invandrarens bakgrund och situation, behovet av psykosocialt stöd, behovet av tolk, nivån på kunskaperna inom finska/svenska, livsskede, yrkesmässiga kvalifikationer och utbildningsnivå. En person som arbetar med integration och flyktingmottagande har en central roll i att stödja en så smidig och lyckad integration och införlivning i kommunen som möjligt, framförallt ur den invandrades perspektiv.

I kundservicesituationer underlättas personens arbete av exempelvis kunskaper inom dialogiskt kundarbete, språk- och kulturmedvetenhet, kunskaper inom lättbegripligt språk såväl i tal som i skrift samt medvetenheten om möjligheten att använda tolkning och olika digital- och onlinetjänster som stöd för kundarbetet.

I kundservicesituationer är det bra att så långt det är möjligt använda kundens eget modersmål eller första integrationsspråk – i Finland kan integrationsspråket utöver finska även vara svenska. Om det inte finns ett gemensamt språk att kommunicera på, förbered er i god tid för att använda en tolk.

Sidan Språk- och kundrelationer ger stöd för kundarbetet och information om flerspråkiga tjänster, vägledning och samhällsorientering, lättbegripligt språk, integration på svenska, tolktjänster och modellen för dialogiskt kundarbete. Avsnittets innehåll uppdateras.