Hoppa till innehåll

PALOMA-utbildningen ger information om stöd för flyktingars psykiska hälsa

PALOMA-utbildningen erbjuder praktisk information om flyktingars psykiska hälsa och välbefinnande för dem som möter flyktingar i sitt arbete och för studerande. Utbildningen består av 16 videor och uppgiftspaket. På videorna berättar experter om fenomen i samband med flyktingskap.

Utbildningen är avsedd för yrkespersoner, studerande och frivilliga. Utbildningsmaterialet är gratis och kan fritt utnyttjas av läroanstalter och andra organisationer. Utbildningen ger goda grundläggande kunskaper för möten med kunder med flyktingbakgrund.

Utbildningen bygger på PALOMA-handboken som gavs ut av Institutet för hälsa och välfärd (THL) 2018. Utbildningen har genomförts som ett samarbete mellan THL:s nationella projekt för främjande av flyktingars mentala hälsa och arbets- och näringsministeriets projekt Sylvia. Projektet Sylvia stöder mottagningen av flyktingar i kommunerna bland annat genom att öka kunskapen om mottagning och integration. Projekten finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Mer information:
PALOMA-utbildningen