Hoppa till innehåll

Modell för tjänster i integrationens inledningsfas

Den riksomfattande modellen för tjänster i den inledande fasen av integrationen är avsedd att vara ett verktyg för experterna med ansvar för integrationstjänster. Modellen tar bland annat ställning till flerspråkig rådgivning och handledning, arbetsgivarsamarbete och orienteringsperioder i integrationens inledningsfas.

Modellen för servicehelheten i inledningsfasen har utarbetats utifrån resultaten av pilotprojekten Finland – mitt hem. I den första pilotprojektutlysningen för Finland –  mitt hem beviljades finansiering till åtta projekt. Syftet med projekten var att främja inledandet av integrationsprocessen, tillgången på basinformation om samhället och identifieringen av individens behov av tjänster och att stärka invandrarnas övergång till utbildning och arbetsliv och vid behov till ytterligare tjänster. 

Läs mer:
Modell för invandrarservice i inledningsfasen (på finska) 
Projektet Finland – mitt hem