Hoppa till innehåll

Service för tidigt stöd

Materialet Ota koppi stöder barns språkutveckling och delaktighet

Projektet Ota koppi! är ett öppet webbmaterial som utarbetats för att stöda den språkliga utvecklingen och delaktigheten hos barn med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Materialet lämpar sig för personal både på rådgivningen och inom småbarnsfostran och för lärare i den inledande undervisningen. Målsättningen med programmet är att alla barn ska ha jämlika förutsättningar att lära sig och bli delaktiga samt fungerande tvåspråkighet.

Programmet har gjorts upp i samarbete med social-, undervisnings- och hälsoväsendet i Helsingfors stad. Verksamheten har utvecklats som en del av projektet Delaktig i Finland som administreras av arbets- och näringsministeriet

Material på lastensuojelu.info

På webbplatsen finns information om det finländska barnskyddets grunder på finska, lättare finska och åtta andra språk. En del av materialet går dessutom att både läsa och lyssna på. På sidan finns bland annat information om olika tjänster för familjer och exempel från verkligheten på hur man har fått stöd i svåra familjesituationer.

De som arbetar på rådgivningen, inom småbarnsfostran och inom barnskyddet kan använda sidan tillsammans med sina klienter. Materialet har utvecklats av Centralförbundet för Barnskydd.

Kamratgrupper som stöder föräldraskap och integration

Verksamhetsmodeller som har utvecklats och utvärderats vid Väestöliittos mångkulturella kompetenscenter stöder integration och föräldraskap för dem som inte har bott så länge i Finland. Verksamhetsmodellerna bygger på handledda kamratgrupper och ger information om viktiga frågor i integrationens begynnelsefas.

Verksamheten lämpar sig exempelvis för skolor, daghem, rådgivningar och olika organisationer. Utbildningar och tre olika handledarguider stöder handledaren som ordnar och håller i grupperna.

Handledning och stöd för de första stegen mot integration av familjer och individer 

En praktisk modell och guide för alla som möter invandrare i sitt arbete. Guiden lämpar sig för att stöda människor som kommer till Finland av olika anledningar, även om den i första hand är avsedd för mottagningen av dem som anländer genom familjeåterförening. Guiden innehåller information om de första stegen mot integration, servicehandledning och arbete med invandrarfamiljer och -unga. Utgångspunkten för arbetsmodellen är att man genom att sätta in resurser i rätt tid och i rätt omfattning kan minska på motgångarna senare.

Läs mer:
Ota koppi -ohjelma (endast på finska)
Information om barnskydd 
Guiden för de första stegen mot integration av familjer  (endast på finska)