Hoppa till innehåll

Partnerskapsbarometern kartlägger samarbete och partnerskap i integrationsarbetet

Partnerskapsbarometern är en utredning som samlar information om nuläget och utvecklingsbehoven för arbete som främjar integration och samhällets mottaglighet särskilt med tanke på sektorsövergripande verksamhet och samarbete. Partnerskapsbarometern är en del av arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integration. Barometern genomförs med två års mellanrum. 

Den första partnerskapsbarometern offentliggjordes 2021. Vid årsskiftet 2020–2021 kom det in nästan 800 svar från olika aktörer på den enkät som genomfördes med tanke på partnerskapsbarometern. Resultaten av barometern har utnyttjats i utvecklingen av partnerskapsprogrammet. 

Den andra partnerskapsbarometer har publicerat 2023. Under svarstiden kom det sammanlagt 375 svar på partnerskapsbarometern. Syftet med enkäten 2022 var att samla in synpunkterfrån aktörer som främjar integration och samhällets mottaglighet om nuläget för samarbetet, förutsättningarna för det och utvecklingsbehoven. Det andra målet var att utvärdera partnerskapsprogrammets verksamhet. 

Partnerskapsbarometer genomfördes av Owal Group Oy. 

Du kan bekanta dig med partnerskapsbarometern (på finska) från 2020 i statsrådets publikationsarkiv. 

Partnerskapsbarometern 2022 

Partnerskapsbarometern 2020