Hoppa till innehåll

Partnerskapsbarometern kartlägger samarbete och partnerskap i integrationsarbetet

Partnerskapsbarometern är en utredning som samlar information om nuläget och utvecklingsbehoven för arbete som främjar integration och samhällets mottaglighet särskilt med tanke på sektorsövergripande verksamhet och samarbete. Partnerskapsbarometern är en del av arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integration. Barometern genomförs med två års mellanrum. 

Den första partnerskapsbarometern offentliggjordes 2021. Vid årsskiftet 2020–2021 kom det in nästan 800 svar från olika aktörer på den enkät som genomfördes med tanke på partnerskapsbarometern. Resultaten av barometern har utnyttjats i utvecklingen av partnerskapsprogrammet. Partnerskapsbarometern genomfördes av Owal Group Oy. 

Nästa partnerskapsbarometer genomförs 2022–2023. Enkäten genomförs under hösten-vintern och resultaten publiceras våren 2023. Information om hur partnerskapsbarometern framskrider ges i partnerskapsprogrammets nyhetsbrev, evenemang, på integration.fi och i sociala medier. Utredningen genomförs av Owal Group Oy. 

Du kan bekanta dig med partnerskapsbarometern (på finska) från 2020 i statsrådets publikationsarkiv. 

Partnerskapsbarometern 2020