Hoppa till innehåll

Asylansökan behandlas av Migrationsverket 

Migrationsverket utreder om den asylsökande kan beviljas uppehållstillstånd och internationellt skydd. Beslutet grundar sig på hörande av den sökande i en asylintervju, andra utredningar som gjorts i ärendet och aktuell landinformation.
En person kan beviljas asyl i Finland om hen anses utsättas för förföljelse eller har välgrundade skäl att frukta förföljelse i sitt hemland eller stadigvarande boendeland på grund av

  • sitt ursprung
  • sin religion
  • sin nationalitet
  • tillhörighet till en viss grupp i samhället eller
  • sin politiska åsikt.

Det förutsätts också att personen på grund av detta inte kan förlita sig på ifrågavarande stats skydd. En asylsökande kan också beviljas uppehållstillstånd på andra grunder, exempelvis som alternativt skydd eller av individuella humanitära skäl. 

Mer information:
Ansökan om asyl
Grunder för uppehållstillstånd