Hoppa till innehåll

Ge respons

Respons

Med den här blanketten kan du ge respons på innehållet, tillgängligheten och den tekniska funktionen på webbplatsen integration.fi. Du kan också berätta vad vi lyckats bra med eller vad vi borde utveckla vidare. Med blanketten kan du också skicka respons till kompetenscentret för integration. Fyll i din e-postadress om du vill ha svar på en fråga. Fälten som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska.

Responsen behandlas under tjänstetid och besvaras inom 14 dygn. Respons och frågor kan endast besvaras om kontaktuppgifterna är ifyllda (e-postadress eller namn och adress).

Behandlingen av personuppgifter iakttar arbets- och näringsministeriets dataskyddsbeskrivning.

Respons besvaras i första hand per e-post. 

Kompetenscentret för integration av invandrare stöder aktörer som arbetar med integration och mottagning av flyktingar. Kompetenscentret betjänar inte personkunder.

Skicka officiell post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor [email protected] och meddelanden till kompetenscentret till [email protected].