Hoppa till innehåll

Arbetskraftsutbildning kan vara yrkesutbildning eller integrationsutbildning

Arbetskraftsutbildning regleras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Arbetskraftsutbildning kan vara yrkesinriktad arbetskraftsutbildning. Den yrkesinriktade utbildningen syftar inte till avläggande av examen eller en del av examen. Dessutom kan arbetskraftsutbildning utgöras av företagsamhetsutbildning eller integrationsutbildning som anordnas särskilt för invandrare.

Integrationsutbildning som arbetskraftsutbildning

Ett viktigt mål och styrka för den arbetskraftsutbildning som anordnas som integrationsutbildning är att den är arbetslivsorienterad.

Utbildningen kan inkludera:

  • studier i finska eller svenska
  • utveckling av arbetslivskapaciteten
  • yrkesutbildning
  • allmänbildande utbildning, såsom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning om de främjar invandrarens tillträde till arbetslivet och fortsatta studier.

Integrationsutbildning som anordnas som arbetskraftsutbildning kan ordnas exempelvis efter yrkesgrupp, med särskilt fokus på förberedande innehåll för yrket ifråga. Utbildningen kan inkludera inlärning och praktik som syftar till att förbättra de yrkesmässiga färdigheterna.
diagram

Ytterligare information:
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar som har samband med den