Hoppa till innehåll

Inledande kartläggning

Med en inledande kartläggning enligt integrationslagen avses en helhet av åtgärder, genom vilken myndigheten preliminärt utvärderar invandrarens arbets-, studie- och andra integrationsmöjligheter samt behovet av språkutbildning och andra integrationsfrämjande tjänster och åtgärder. Kommunen eller arbets- och näringsbyrån genomför den inledande kartläggningen i samarbete med invandraren samt vid behov med välfärdsområdet.

Under den inledande kartläggningen utreder myndigheten invandrarens tidigare utbildning, arbetshistoria, språkkunskaper samt andra faktorer som påverkar sysselsättningen och integrationen. Målet är att flexibelt och utgående från behoven hänvisa invandraren till sådana tjänster och åtgärder som främjar möjligheterna att bli en aktiv medlem i det finländska samhället.

Under den inledande kartläggningen ska myndigheten och invandraren i tvåspråkiga områden även diskutera invandrarens integrationsspråk och om det skulle gå snabbare att bli delaktig i närsamhället på svenska.

Alla drar nytta av att integrationen kommer igång smidigt

Både invandraren själv och det mottagande samhället drar nytta av att integrationen inleds effektivt. Exempelvis har forskning visat att motivationen för att lära sig språk och för andra studier är störst i det första skedet efter invandringen. Viljan att hitta sysselsättning och hitta sin plats som medlem i samhället är också stark. Utdragen väntan och felriktade åtgärder passiviserar.

Syftet med den inledande kartläggningen är att effektivisera integrationen. Den är vid sidan av basinformation och nödvändig vägledning och rådgivning ett effektivt verktyg för att inleda en effektiv integrationsprocess. När myndigheten har gjort en inledande kartläggning utan dröjsmål och hänvisat invandraren till tjänster som motsvarar behoven i rätt tid, kan behovet av integrations- och andra specialtjänster minska.

När integrationen och övergången till arbetslivet går snabbare ger det inbesparingar i utgifterna för arbetslöshetsskydd och utkomststöd samt i kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster. Anknytning till det nya närsamhället och övriga samhället stöder skapandet av en känsla av tillhörighet och kan förebygga marginalisering.

Den inledande kartläggningen lägger grunden för fortsatta åtgärder

Den inledande kartläggningen och den bedömning av utgångsnivån på språkkunskaperna som ofta hör till den ger en god grund för utarbetandet av en integrationsplan och inledande av integrationsutbildning. Genom en tillräckligt omfattande inledande kartläggning kan en invandrare hänvisas till en lämplig undervisningsgrupp eller andra tjänster. Den inledande kartläggningen är ett stöd för vägledningen före utbildningen och en grund för utarbetandet av en personlig studieplan i utbildningen.

Mer information:
Statsrådets förordning om inledande kartläggning i anslutning till främjande av integration