Hoppa till innehåll

Statsandelen betalas baserat på befolkningen med främmande språk som modersmål

Andelen av kommunens befolkning med invandrarbakgrund påverkar kommunens statsandels storlek och den beräknas med främmandespråkskoefficienten.  

Främmandespråkskoefficienten fås genom att räkna andelen invånare med främmande språk som modersmål av kommunens invånarantal och genom att därifrån dra av motsvarande andel för den kommun där andelen invånare med främmande språk som modersmål är som lägst i hela landet.  

Dessutom betalar staten utbildningsanordnaren en hemkommunersättning om ett barn mellan 6–15 år som deltar i förskole- eller grundundervisning eller som omfattas av någon annan läroplikt som hör till hemkommunersättningen inte har någon hemkommun i Finland. 

I statsandelarna ingår även koefficienter för utbildningsbakgrund och arbetslöshet som stöder kommunen i att överkomma integrationsprocessens inledande skede, eftersom sysselsättningen av personer som får internationellt skydd i vissa fall kan ta längre än för majoritetsbefolkningen och en del endast har lite utbildning som erkänns i Finland. Integrationsprocessens inledande skede och vägen till utbildning och arbetslivet påskyndas av högklassiga integrationstjänster, exempelvis integrationsutbildning.