Hoppa till innehåll

Statistik, uppföljning och publikationer stöder utvecklingen av invandringsprocesserna

Kompetenscentret för integration sammanställer statistik som hör samman med integrationsfrämjandet, utvecklar uppföljningen av integrationen, invandringen och flyktingmottagningen samt producerar publikationer. Med hjälp av statistik och undersökningar samlas information om invandringen som bland annat utnyttjas i utvecklingen av invandringsprocesserna och till stöd för invandringspolitiken.

En kvinna med sin mobil telefon vid bordet

 

Integrationsdatabas Integrationsdatabasen är en öppen och registerbaserad statistikdatabas som ger heltäckande information om invandrarbefolkningen i Finland.
Databasen Integrationsindikatorer Med hjälp av databasen kan du följa integrationsläget och hur integrationen utvecklas i Finland.
Sysselsättningsöversikt I sysselsättningsöversikten granskas förändringen i antalet arbetslösa arbetssökande och deltagandet i service.
Helhetsöversikt över integrationen Arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration publicerar en helhetsöversikt över integrationen vart fjärde år inom ramen för uppföljningssystemet för integrationen.
Publikationer Kompetenscentret för integration beställer och genomför utredningar och undersökningar om invandring, integration och flyktingmottagning.
Policy Brief Policy Brief är en artikelserie som presenterar integrationsrelaterade och på forsknings- och utredningsdata baserade synpunkter på aktuella samhällsfrågor.