Hoppa till innehåll

Koulutusportti ledar invandrare till utbildning

Koulutusportti är ett datasystem genom vilket invandrare som anmäler sig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån kan hänvisas till testning av språkkunskaperna och till integrationsfrämjande utbildning. Med hjälp av datasystemet kan information överföras på ett säkert sätt mellan dem som testar språkkunskaperna, arbets- och näringsbyrån och läroanstalterna.

Via Koulutusportti kan man boka test- och utbildningsplatser. Systemet kan också användas vid planering av utbildning, eftersom det går att ta fram listor över personer i behov av utbildning och statistik över resultaten i språktesterna.

Koulutusportti-systemet har utvecklats i form av ett ESF-projekt och arbetet fortsätter under 2014 vid NTM-centralen i Nyland med finansiering från arbets- och näringsministeriet. Målet är att systemet ska bli nationellt och anslutas till URA-systemet. 

Mer information:
Jarno Ruotsalainen
[email protected]
+358 295 021 121