Hoppa till innehåll

Flyktingförläggningarna erbjuder inkvartering och andra tjänster för asylsökande  

När en asylsökande anländer till Finland ska hen anmäla till gränsbevakningsväsendet eller polisen att hen vill söka asyl. Asylansökan sänds till Migrationsverket för behandling. Medan ansökan behandlas hänvisas den asylsökande till en flyktingförläggning, vars verksamhet leds, planeras och övervakas av Migrationsverket. 

Minderåriga asylsökande som anlänt utan vårdnadshavare placeras i grupphem eller stödboendeenheter för minderåriga. Även grupphemmen och stödboendena är flyktingförläggningar. 

Flyktingförläggningen

  • erbjuder inkvartering för asylsökande,
  • ordnar nödvändiga social- och hälsovårdstjänster,
  • ordnar nödvändig utkomst,
  • ordnar arbets- och studieverksamhet och nödvändiga tolktjänster samt
  • erbjuder information om asylprocessen och rättshjälp samt om det finländska samhället
  • erbjuder rådgivning och handledning i olika situationer och ärenden i vardagen samt i att ta del av verksamhet utanför förläggningen
  • erbjuder rådgivning för återresa.

På grupphemmen och stödboendena för minderåriga som kommit till Finland utan vårdnadshavare betonas vård- och fostransarbetet.

En asylsökande kan ordna eget boende

En asylsökande kan också bo i privat inkvartering, exempelvis hos vänner eller släktingar. För att hen ska få andra mottagningstjänster krävs då att hen meddelar sin adress och visar upp sitt hyresavtal eller en annan skriftlig redogörelse.

Om en asylsökande bor i privat inkvartering på en annan ort än den där flyktingförläggningen finns, kan klientskapet flyttas till en annan förläggning som ligger närmare. 

Även en minderårig asylsökande som anlänt utan vårdnadshavare kan bo i privat inkvartering. Om en minderårig vill flytta till privat inkvartering ska flyktingförläggningen utreda förhållandena där.

Mottagningspenningen tryggar nödvändig utkomst

En asylsökande beviljas mottagningspenning som tryggar en nödvändig utkomst om hen behöver stöd och inte kan få en utkomst med hjälp av förvärvsarbete, genom andra inkomster eller tillgångar eller på annat sätt. Mottagningspenningens grunddel täcker utgifter för kläder, mindre hälso- och sjukvårdskostnader, kostnader för användning av kollektivtrafik och telefon samt motsvarande kostnader som hör till personens och familjens dagliga utkomst, samt även utgifter för mat om flyktingförläggningen inte ordnar måltidstjänster.

Grupphem och stödboenden för barn som vistas i landet utan vårdnadshavare kan erbjuda helpension.