Hoppa till innehåll

Vägledning till utbildning

Utredning av behoven i invandrares utbildning påbörjas under den inledande kartläggningen som regleras i integrationslagen, som en del av utredningen som gäller personens allmänna integrationsfärdigheter. Under den inledande kartläggningen utreder myndigheten tillsammans med invandraren preliminärt bland annat invandrarens behov av språkutbildning och hens studiefärdigheter. Utifrån den inledande kartläggningen styr myndigheten invandraren till en utbildning och andra tjänster som motsvarar dennes behov.

I integrationsplanen avtalas vanligtvis om deltagande i integrationsutbildning. Deltagande i utbildningen kräver dock inte att en plan har upprättats. Invandraren har inte rätt till arbetslöshetsförmån under studier på heltid, såvida inte integrationsutbildning har avtalats i integrationsplanen. Invandraren kan ha rätt till höjd arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning om integrationsutbildningen ingår i integrationsplanen. 

Målet är att invandrarens utbildningsväg ska framskrida smidigt och att dennes språkfärdigheter och övriga färdigheter som främjar sysselsättning utvecklas planenligt under integrationsutbildningen. För genomförande av intakta integrationsvägar är det viktigt att utbildningsutbudet är tillräckligt och att hänsyn tas till målgruppens behov på ett mångsidigt sätt. En effektiv vägledning av utbildning och ett starkt stöd under utbildningen är förutsättningar för att integrationen ska lyckas.

Integrationsutbildning ger också alternativ

Alla invandrare behöver inte integrationsutbildning. Beroende på tidigare arbets- och utbildningserfarenhet kan yrkesinriktad arbetskraftsutbildning eller arbetsinriktade handledningstjänster vara det främsta alternativet för en del invandrare. Invandraren har tillgång till alla tjänster inom arbets- och näringsbyrån och kommunförsök med sysselsättning. 

En del av tjänsterna, såsom informations- och rådgivningstjänster, yrkesvals- och karriärvägledning, arbets- och utbildningsförsök samt yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är tillgängliga för alla invandrare.

Vissa tjänster kräver registrering som arbetssökande. Förutsättningen för tillhandahållandet av dessa tjänster är att personen är en arbetslös arbetssökande (lönesubvention). För att kunna utreda olika servicealternativ är det viktigt att invandraren får mångsidig information om arbetskraftstjänsterna antingen online eller personligen på arbets- och näringsbyrån.

Läs mer: