Hoppa till innehåll

Integrationsplanen är individuell

Med hjälp av integrationsplanen stöder man invandrarens möjligheter att bli en jämlik medlem i samhället i synnerhet i början av integrationen. Det är fråga om en individuell plan som stöder integrationen, som invandraren utarbetar i samarbete med de lokala myndigheterna (kommunen och/eller arbets- och näringstjänsterna).

Välfärdsområdet kan på kommunens eller arbets- och näringsbyråns begäran delta i den inledande kartläggningen och i upprättandet av integrationsplanen, om främjandet av integrationen av invandraren förutsätter att de tjänster som dessa olika myndigheter ansvarar för samordnas. Kommunen eller arbets- och näringsbyrån har emellertid ansvaret för att upprätta integrationsplanen.

I integrationsplanen skriver man in tjänster och åtgärder som främjar invandrarens inlärning av finska eller svenska samt ger andra kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet.

Invandraren har emellertid ingen subjektiv rätt till de åtgärder eller tjänster som man avtalar om i planen, om inte denna rättighet uppstår genom någon annan lagstiftning än integrationslagen. 

Mer information:
Lagen om främjande av integration