Hoppa till innehåll

Information till integrationsaktörer om situationen i Ukraina

Kompetenscentret för integration av invandrare samlar på denna sida information som framför allt myndigheter och staten, men eventuellt också kommuner och organisationer producerar om situationen i Ukraina och personer som flyr från Ukraina. Dessutom innehåller webbsidan nyheter i ämnet (nederst på sidan).

Uppgifterna kan användas som stöd i synnerhet för arbete där en yrkesperson möter personer som berörs av attacken mot Ukraina. När det gäller situationen i Ukraina och ukrainarna samarbetar vi bland annat med inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Migrationsverket och andra centrala myndigheter.

Arbets- och näringsministeriet och kompetenscentret för integration av invandrare ansvarar inte för det innehåll som länkats till sidan eller för att innehållet är uppdaterat. Vi uppmuntrar till att följa tillförlitliga myndighetskällor. Vi uppdaterar sidan regelbundet. 

Allmän myndighetskommunikation om situationen i Ukraina

Material som delas ut till de som kommer till Finland

Information om välbefinnande och hälsa

Institutet för hälsa och välfärd

Social- och hälsovårdsministeriet

Hälsoordlistor för personer som arbetar med asylsökande och flyktingar (längst ner på sidan, språk bl.a. engelska, ryska) 

Utbildningsstyrelsen

Anvisningar för hur man i småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna kan behandla krisen i Ukraina med barnen och de unga, Utbildningsstyrelsen

Organisationernas stöd i anslutning till läget i Ukraina

Kommunernas kommunikation om situationen i Ukraina

Information på klar och på lättläst finska

Stöd för språkinlärning

Nyheter om situationen

Kompetenscentret för integration av invandrare har samlat information om situationen i Ukraina för integrationsaktörer
4.3.2022 | Nyhet
I webbtjänsten integration.fi har det skapats en sida där man samlat information och kommunikation om situationen i Ukraina. Informationen är avsedd för integrationsaktörer och yrkesmänniskor som i sitt arbete möter personer som berörs av attacken mot Ukraina. 
EU-länderna erbjuder ukrainare tillfälligt skydd
4.3.2022 | Nyhet
Europeiska unionen (EU) har för första gången aktiverat direktivet om tillfälligt skydd, som syftar till att hjälpa dem som flyr från Ukraina. Beslutet om ibruktagandet träder i kraft den 4 mars eller de närmaste dagarna. Statsrådet beslutar inom kort närmare om vilken målgrupp tillämpningen ska omfatta i Finland. Också praktiska arrangemang och ytterligare anvisningar bereds som bäst. 
Arbets- och näringsministeriet deltar i den förvaltningsövergripande grupp som samordnar migrationssituationen i Ukraina
2.3.2022 | Nyhet
Inrikesministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande grupp för att samordna migrationen till Finland till följd av Rysslands invasion av Ukraina. I gruppen finns representanter för flera ministerier, Migrationsverket, Kommunförbundet och Finlands Röda Kors. Migrationssituationen följs aktivt.