Hoppa till innehåll

Information till integrationsaktörer om situationen i Ukraina

Kompetenscentret för integration av invandrare samlar på denna sida information som framför allt myndigheter och staten, men eventuellt också kommuner och organisationer producerar om situationen i Ukraina och personer som flyr från Ukraina. Dessutom innehåller webbsidan nyheter i ämnet (nederst på sidan).

Uppgifterna kan användas som stöd i synnerhet för arbete där en yrkesperson möter personer som berörs av attacken mot Ukraina. När det gäller situationen i Ukraina och ukrainarna samarbetar vi bland annat med inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Migrationsverket och andra centrala myndigheter.

Arbets- och näringsministeriet och kompetenscentret för integration av invandrare ansvarar inte för det innehåll som länkats till sidan eller för att innehållet är uppdaterat. Vi uppmuntrar till att följa tillförlitliga myndighetskällor. Vi uppdaterar sidan regelbundet. 

Sidan uppdaterad 20.6.2022

Dra nytta av länklistan vid handledning och rådgivning

Länkar som hänvisar till information om situationen för personer som flytt från Ukraina har publicerats på finska, svenska, engelska, ryska och ukrainska på integration.fi. Språkversionerna är sinsemellan identiska. Länkarna har dessutom sorterats efter tema och numrerats för att göra det enkelt för användaren att hitta motsvarande länk på olika språksidor.

Du kan dra nytta av länklistorna vid handledning och rådgivning genom att till exempel på den finska webbsidan söka efter den information som kunden behöver och därefter hämta motsvarande länk och information på ukrainska från den ukrainska länklistan. All information bakom länkarna kanske inte finns på ukrainska ännu. Hänvisa alltid till en rätt och tillförlitlig tjänst och berätta var man kan hitta mer information i fortsättningen.

Länklistan på ukrainska

Länklistan på ryska
 

Allmän myndighetskommunikation om situationen i Ukraina

 1. Rysslands attack mot Ukraina (språk: finska, svenska, engelska, ukrainska)
 2. Frågor och svar, Migrationsverket (språk: finska, svenska, engelska, ukrainska)
 3. Resemeddelande om Ukraina, utrikesministeriet (språk: finska, svenska)
 4. Resemeddelande om Ryssland, utrikesministeriet (språk: finska, svenska)
 5. Webbplatsen för Finlands ambassad i Kiev, utrikesministeriet (språk: finska, svenska, ukrainska)
 6. Inrikesförvaltningens åtgärder i samband med krisen i Ukraina, inrikesministeriet (språk: finska, svenska, engelska) 
 7. Promemoria:  Vistelse i Finland för personer som tvingats lämna Ukraina, inrikesministeriet (språk: finska)
 8. Hjälp till ukraine, inrikesministeriet (språk: finska, svenska, engelska)
 9. Anvisningar till kommunerna för mottagande av personer som flytt från Ukraina, inrikesministeriet (språk: finska, svenska)
 10. Statsrådets sammanfattning Rysslands attack mot Ukraina (språk: finska, svenska, engelska)
 11. Arbets- och näringsministeriets sammanfattning Rysslands invasion av Ukraina (språk: finska, svenska, engelska)
 12. Utrikesministeriets sammanfattning Rysslands attack mot Ukraina (språk: finska, svenska, engelska)
 13. Aktuell EU-sida om situationen i Ukraina (språk bl.a. finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)
 14. Undervisningsväsendet, internationella program och krisen i Ukraina, Utbildningstyrelsen (språk: finska, svenska, engelska)
 15. Konsekvenserna av kriget i Ukraina för inresor i landet, Gränsbevakningsväsendet (språk: finska, svenska,engelska, ryska)
 16. Polisens kontaktuppgifter för registrering av personer som ansöker om uppehållstillstånd med stöd av tillfälligt skydd (språk: finska, svenska, engelska, ukrainska)
 17. Information om hur kriget i Ukraina påverkar förmånerna från FPA (språk: finska, svenska, engelska)
 18. FPA kan tillfälligt trygga den nödvändiga försörjningen för personer som söker tillfälligt skydd (språk: finska, svenska, engelska)
 19. Information om situationen i Ukraina på ukrainska, FPA (språk: ukrainska)
 20. Information om situationen i Ukraina på ryska, FPA (språk: ryska)
 21. Information om husdjur som anländer med flyktingar, Livsmedelsverket (språk: finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)

Material som delas ut till de som kommer till Finland

 1. Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina, Migrationsverket (språk: finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)
 2. Instruktioner, Migrationsverket (språk: finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)
 3. Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina, Migrationsverket (språk: finska, svenska, engelska, ukrainska)

Arbete och sysselsättning

 1. Arbets- och näringsministeriets vägledning för dem som flyr krig: Personer som får tillfälligt skydd har rätt att arbeta i Finland  (språk: finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)
 2. TE Services Compilation Page Russian invasion of Ukraine (språk: finska, svenska, engelska)
 3. Registrering som arbetssökande och jobbsökning i Finland, TE-tjänster (språk: finska, ukrainska)
 4. Arbeta i Finland -broschyr, Arbets- och näringsministeriet (språk bl.a. finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)
 5. Inledande av arbete, anvisningar för en klient vid en förläggning, Migrationsverket (språk bl.a. finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)
 6. Arbetsgivarens skyldigheter vid anställning av utländsk arbetskraft, Migrationsverket (språk: finska, svenska, engelska)
 7. Utländsk arbetstagare i Finland, arbetarskyddsförvaltningen (språk bl.a. finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)
 8. Remote Ukraine plattform på platsannonser (språk bl.a. engelska, ukrainska)
 9. Projekt för arbetssäkerhet, Finlands Näringsliv EK (språk: finska, engelska, ukrainska)
 10. Arbetslivets spelregler (språk bl. a. finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)

Information om välbefinnande och hälsa

Institutet för hälsa och välfärd

 1. Stöd för hälsa och välbefinnande hos personer som flytt från Ukraina (språk: finska, svenska, engelska)
 2. Förebyggande av infektionssjukdomar och vaccinationer av personer som anlänt från Ukraina 
 3. Instruktioner för vaccination (språk bl.a. finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)
 4. Kompetenscentret PALOMA – stöd för yrkespersoner och organisationer som arbetar med mentalvård för personer med flyktingbakgrund (språk: finska, engelska)
 5. Att arbeta med tolk (språk: finska, svenska, engelska)
 6. Kulturell kompetens och kultursensitivitet (språk: finska, svenska, engelska)

Social- och hälsovårdsministeriet

 1. Hälsoordlistor för personer som arbetar med asylsökande och flyktingar (längst ner på sidan, språk bl.a. engelska, ryska) 
 2. Social- och hälsovårdstjänster för personer från Ukraina (språk: finska, svenska)

Utbildningsstyrelsen

 1. Anvisningar för hur man i småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna kan behandla krisen i Ukraina med barnen och de unga, Utbildningsstyrelsen (språk: finska, svenska, engelska)
 2. Studera i Finland -högskolor studiemöjligheter för ukrainare (språk: engelska)

Organisationernas stöd i anslutning till läget i Ukraina

 1. Kriscentret Monikas servicenummer och chatt (språk bl.a. finska, engelska, ryska)
 2. Monika-kvinnornas stöd i en krissituation (språk: finska, engelska, ukrainska)
 3. Mieli rf:s kristelefon (språk bl.a. finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)
 4. Vad kan man göra om diskussioner om kriget väcker oro? Mieli rf (språk: finska, svenska, engelska, ryska)
 5. Att möta en krissituation med ett barn, Rädda Barnen rf (språk bl.a. finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)
 6. Så hjälper vi barnen i Ukrainakrisen, Rädda barnen rf (språk: finska)
 7. Material från Serene-verksamheten till stöd för den psykiska hälsan (språk bl.a. finska, engelska, ukrainska, ryska)
 8. Röda korsets hjälp i Ukraina konflikt (språk: finska, svenska, engelska)
 9. Att hjälpa barn eller unga i krissituationer, Röda korset (språk: finska, svenska, engelska)
 10. Psykisk överlevnad i en krissituation, Röda korset (språk: finska, svenska, engelska)
 11. Instruktioner för mentalt stöd (språk bl.a. finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)
 12. Barn och krisnyheter, Mannerheims barnskyddsförbund (språk: finska, svenska)
 13. Talar om krig med ett barn, Mannerheims barnskyddsförbund (språk: finska, svenska)
 14. Svar på vanliga frågor om situationen i Ukraina, Pakolaisapu (språk: finska)
 15. Ukrainare i Finland -föreningen (språk: finska, engelska, ukrainska)
 16. Hjälp till ukrainska flyktingar, Ukrainare i Finland - föreningen (språk: finska, engelska, ukrainska)
 17. Finska rysktalande (SVK) (språk: finska, ryska, service på ukrainska)
 18. Befolkningsförbundets walk-in stödpunkt (hjälp på finska, engelska, ukrainska, ryska)
 19. Vägledning till stöd för kommuner under Ukrainakrisen, Kommunförbundet (språk: finska)
 20. En ögonblicksbild av Rysslands invasion i Ukraina (språk: finska)

Kommunernas kommunikation om situationen i Ukraina

 1. Aktuellt om Ukraina, Helsingfors stad (språk: finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)
 2. Hjälpcenter för ukrainska flyktingar i Helsingfors, Ukrainare i Finland -föreningen (hjälp bl. a. på ukrainska) 
 3. Esbo ger råd om situationen i Ukraina, Esbo stad (hjälp på eget språk)
 4. Information för dig som kommer till Esbo från Ukraina (språk: finska, svenska, engelska, ukrainska)
 5. Ukraine Help Center Esbo, Esbo stad (hjälp på ukrainska, ryska)
 6. Information till de som anlänt från Ukraina till Vanda (språk: finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska)
 7. Ukraine Help Center Vanda, Vanda stad (hjälp på ukrainska, ryska)
 8. Svar på vanliga frågor om situationen i Ukraina, Åbo stad  (språk: finska, engelska)
 9. International House Åbo erbjuder hjälp på ukrainska språket (hjälp på ukrainska)
 10. Den flerspråkiga rådgivningen Mainio erbjuder rådgivning, Tammerfors stad (hjålp bl.a. på ukrainska, ryska)
 11. Frågor och svar om situationen i Ukraina, Tampere stad (språk: finska, engelska)
 12. Stöd och rådgivning i anslutning till situationen i Ukraina, Jyväskylä stad (språk: finska, engelska)
 13. Information till de som anlänt från Ukraina till Laitila, Laitila stad (språk: ukrainska)
 14. Information till de som anlänt från Ukraina till Oulu, Oulu stad (språk: finska, engelska, ukrainska) 
 15. Information till de som anlänt från Ukraina till Joensuu, Joensuu stad (språk: finska, engelska, ukrainska, ryska) 
 16. Information till de som anlänt från Ukraina till Kuopio, Kuopio stad (språk: finska, engelska, ryska)

Information på klar och på lättläst finska

 1. Yle ukrainskspråkiga nyhetstjänst (språk: ukrainska)
 2. Lättläst information om kriget i Ukraina (språk: finska, svenska)
 3. LL-Bladet (språk: finska, svenska)
 4. Lättlästa nyheter med bilder (språk: finska)

Stöd för språkinlärning

Nyheter om situationen

Kompetenscentret för integration av invandrare har samlat information om situationen i Ukraina för integrationsaktörer
4.3.2022 | Nyhet
I webbtjänsten integration.fi har det skapats en sida där man samlat information och kommunikation om situationen i Ukraina. Informationen är avsedd för integrationsaktörer och yrkesmänniskor som i sitt arbete möter personer som berörs av attacken mot Ukraina. 
EU-länderna erbjuder ukrainare tillfälligt skydd
4.3.2022 | Nyhet
Europeiska unionen (EU) har för första gången aktiverat direktivet om tillfälligt skydd, som syftar till att hjälpa dem som flyr från Ukraina. Beslutet om ibruktagandet träder i kraft den 4 mars eller de närmaste dagarna. Statsrådet beslutar inom kort närmare om vilken målgrupp tillämpningen ska omfatta i Finland. Också praktiska arrangemang och ytterligare anvisningar bereds som bäst. 
Arbets- och näringsministeriet deltar i den förvaltningsövergripande grupp som samordnar migrationssituationen i Ukraina
2.3.2022 | Nyhet
Inrikesministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande grupp för att samordna migrationen till Finland till följd av Rysslands invasion av Ukraina. I gruppen finns representanter för flera ministerier, Migrationsverket, Kommunförbundet och Finlands Röda Kors. Migrationssituationen följs aktivt.