Hoppa till innehåll

Familjeåterförening

Uppehållstillstånd kan även beviljas på grund av familjeband.

Den person som befinner sig i Finland och med vilken en person i utlandet har för avsikt att leva ett familjeliv kallas för anknytningsperson. Den i Finland bosatta familjemedlemmen kan ha flyttat till Finland till exempel för att arbeta, studera eller för att han eller hon har beviljats asyl i Finland. 

Ansökan måste lämnas in personligen av den sökande som bor i utlandet. Ansökan för minderåriga sökande fylls i och lämnas in av den minderårigas vårdnadshavare. 

Ansökan kan göras elektroniskt i tjänsten Enter Finland eller lämnas in till Finlands beskickning. Beslut fattas av Migrationsverket.

Mer information:
Flytta till en familjemedlem i Finland