Hoppa till innehåll

Dataskydd

Kompetenscentret för integration av invandrare och arbets- och näringsministeriet har för-bundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen och EU:s dataskyddsförordning.

Läs om arbets- och näringsministeriets dataskyddspraxis 

Den som använder tjänsten har rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar och vem som behandlar uppgifterna. Endast allmänna statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen samlas och används för att utveckla tjänsterna. Användarna kan inte identifieras utifrån dem. Uppgifter samlas in om
•    nedladdade sidor
•    tidpunkt
•    IP-adress
•    webbläsare och operativsystem.

Dataskydd vid evenemang

Vid evenemang som ordnas av kompetenscentret för integration av invandrare följer man arbets- och näringsministeriets dataskyddsprinciper. Uppgifter som behövs för att ordna ett evenemang och informera om evenemanget samlas in om deltagarna.

Läs om arbets- och näringsministeriets dataskyddspraxis för evenemang 

Dataskydd för nyhetsbrev

I nyhetsbrev från kompetenscentret för integration av invandrare följer man arbets- och näringsministeriets dataskyddsprinciper. Prenumerantens e-postadress förs in i sändlistan i beställningstjänsten för nyhetsbrev utifrån prenumerantens samtycke. Uppgifter lämnas ut endast till nyhetsbrevsystemets tjänsteleverantör, som inte får vidareutlämna uppgifter eller använda dem i något annat syfte. Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Läs mer om arbets- och näringsministeriets dataskyddspraxis för nyhetsbrev

Dataskydd för deltagande i partnerskapsprogrammet

Organisationer kan ansluta sig som aktörer till integrationens partnerskapsprogram via ett formulär publicerat på stödförintegration.fi. Organisationens namn, kontaktpersonens namn och e-postadress lagras. Kontaktpersonens e-post lagras dessutom i distributionslistan för partnerskapsprogrammets nyhetsbrev baserat på abonnentens godkännande. Informationen används endast för kommunikation och främjande av partnerskap. Uppgifter lämnas ut endast till nyhetsbrevssystemets tjänsteleverantör, som inte får vidareutlämna uppgifter eller använda dem i något annat syfte. Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Läs mer om dataskydd vid anmälan till Partnerskapsprogrammet 
Dataskyddsbeskrivning för arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integrationsfrämjande