Hoppa till innehåll

Utlänningslagen föreskriver om uppehållstillstånd

Syftet med utlänningslagen är att genomföra och främja god förvaltning och rättssäkerhet i utlänningsärenden. Syftet med lagen är dessutom att främja reglerad invandring och internationellt skydd med respekterande av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna samt med beaktande av internationella fördrag som är förpliktande för Finland.

Lagen tillämpas på utlänningars inresa och utresa samt på deras vistelse och arbete i Finland.

Särskilt viktiga bestämmelser i utlänningslagen med avseende på tillämpningsområdet för och tillämpningen av lagen om främjande av integration är de paragrafer som hänför sig till uppehållstillstånd och tillståndens giltighet och till uppehållsbestämmelserna om EU-medborgare.

Även om uppehållstillståndets status inte har betydelse för tillämpningsområdet för lagen om främjande av integration, kan innehållet i de integrationsfrämjande tjänsterna och åtgärderna variera beroende på vistelsens natur och längd. Behovet av integrationsstöd bedöms alltid med stöd av lagen om främjande av integration.

Mer information:
Utlänningslagen
Migrationsverket 
Arbeta i Finland – Regeringens migrationspolitiska program för att stärka arbetsrelaterad invandring