Hoppa till innehåll

Migrationsverket handlägger ärenden som gäller uppehåll i Finland och finskt medborgarskap

Migrationsverket (Migri) ansvarar för att utfärda uppehållstillstånd, uppehållsrätt och medborgarskap för personer som kommer till Finland. Migrationsverket betjänar på nätet, per telefon och på serviceställen. 

Migrationsverket ansvarar för handledning, planering och övervakning av förläggningarnas verksamhet. Förläggningarna tillhandahåller tjänster i samband med mottagandet av asylsökande såsom hälso- och sjukvårdstjänster och socialtjänster. 

Migrationsverket kan även bevilja resehandlingar till personer som inte är finska medborgare. Ett främlingspass beviljat av Migrationsverket och en flyktings resehandlingar är inte officiella identitetshandlingar, men de möjliggör resor.  

Migrationsverket ansvarar för:

  • Uppehållstillstånd för de som kommer till Finland
  • Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt
  • Beviljande och återkallande av finskt medborgarskap
  • Handläggning och beslutsfattande gällande asylansökningar
  • Vägledning, planering och övervakning av den praktiska verksamheten vid förläggningar för asylsökande
  • Hjälpsystemet för människohandelsoffer
  • Uttagning av kvotflyktingar
  • Främlingspass och resedokument för flyktingar
  • Avvisning och utvisning av personer som vistas i Finland
  • Återkallelse och annullering av flyktingstatus och alternativ skyddsstatus

Ytterligare information:
Migrationsverkets tjänster