Hoppa till innehåll

Hur kan jag stödja mina anställdas integration och etablering?

Arbetsgivare kan ordna etableringstjänster som stöd i de anställdas etablering och integration. Etableringstjänsterna varierar arbetsgivarspecifikt och de kan även ordnas i form av köpta tjänster.

Etablering förknippas bland annat med

  • språkinlärning
  • ordna boende
  • skaffa skattekort
  • ärenden gällande uppehållstillstånd och registrering av uppehållsrätt
  • öppna bankkonto
  • skaffa FPA-kort
  • inskolning för anställda
  • mottagning i arbetsgemenskapen
  • integration och etablering för familjemedlemmar

Maken/makan till den som flyttar till Finland för att arbeta kan få stöd gällande etablering, integration, sysselsättning och till exempel språkinlärning. Stödet kan fås via kommunens eller arbets- och näringsbyråns tjänster eller till exempel via olika organisationers verksamhet.

Arbetsgivaren kan testa sina färdigheter i att leda en mångformig arbetsgemenskap och få tips om hur hen kan stödja integrationen med hjälp av Talent Boost-mätaren. 

Språkinlärning stöder etableringen

Finska och svenska kan man lära sig på olika sätt. Ett sätt är att ordna språkutbildning på arbetsplatsen, varvid man även kan ta hänsyn till terminologi förknippad med arbetet. 

De individuellt skräddarsydda språkutbildningarna i finska eller svenska på arbetsplatsen erbjuder företagets anställda med invandrarbakgrund en möjlighet att lyckas i arbetet på finska eller svenska. Finska och svenska kan man även studera på egen hand, till exempel via utbildningarna i kursutbudet Finnishcourses.fi.

Utbildningen förbättrar interaktionen i den internationella arbetsgemenskapen

Utbildningen En fungerande mångformig arbetsgemenskap är avsedd för företag där det arbetar personer som talar olika språk och har olika kulturella bakgrunder. Med hjälp av utbildningen kan man till exempel förbättra interaktionen och kommunikationen i en internationell arbetsgemenskap, stödja inskolningen av personal med invandrarbakgrund, underlätta den nya arbetstagarens etablering i arbetet samt ge nya verktyg för ledning av mångfald.

Programmet för att främja mångfald i arbetslivet strävar bland annat efter att öka mångfaldskompetens bland arbetsgivare och dem som arbetar med tjänster för arbetssökande.

Mer information:
Kurser i finska och svenska 
Finska och svenska på arbetsplatsen (på finska)
Utbildningen En fungerande mångformig arbetsgemenskap (på finska)
Programmet för att främja mångfald i arbetslivet (på finska)
Företagstjänster som stöder rekryteringen av internationella experter (på finska)
Talent Boost-mätare