Hoppa till innehåll

Blankettmallar för integration

Integrationsprocessen är individuell för varje invandrare, eftersom varje invandrare har olika utgångsläge, färdigheter, kunskaper och mål. Integration är också en process som framskrider i växelverkan med många olika aktörer, men där invandraren själv bär ett stort ansvar. Av den anledningen lönar det sig att planera invandrarens integrationsstig.

Som grund för planeringen behövs en inledande kartläggning. Arbets- och näringsbyrån inleder den inledande kartläggningen för en invandrare som registrerat sig som arbetssökande och kommunen gör detsamma för en invandrare som får utkomststöd annat än tillfälligt. Arbets- och näringsbyrån eller kommunen kan inleda en inledande kartläggning även för en annan invandrare som begär detta, om invandraren anses behöva det. 

Arbets- och näringsbyrån eller kommunen kan begära att välfärdsområdet deltar i utarbetandet av den inledande kartläggningen ifall främjandet av integrationen av invandraren förutsätter att tjänsterna samordnas.

Efter den inledande kartläggningen upprättar kommunen och/eller arbets- och näringsbyrån i samarbete med invandraren vid behov en individuell integrationsplan och/eller en integrationsplan för familjen. Välfärdsområdet deltar vid behov i upprättandet av integrationsplanen.
 
För minderårig som anlänt utan vårdnadshavare upprättas alltid en integrationsplan för minderåriga.

På de här sidorna hittar du blanketter för olika ändamål. Du kan utnyttja och redigera blanketterna så att de lämpar sig för dina behov. En professionell person kan ändå vara flexibel och försöker inte klämma in kunden i en strikt blankett, utan är öppen och närvarande vid mötet, ställer frågor för att förstå och lyssnar.

Blanketterna förnyades i slutet av 2022. Om du har tankar och idéer angående blanketterna, kan du skicka dem per e-post till adressen [email protected].

Blanketter