Hoppa till innehåll

Identifiering av offer för människohandel

Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare har publicerat ett anvisningskort med hjälp av vilket till exempel den som utför integrationsarbete kan identifiera arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel. Kortet ger också anvisningar om hur man kan agera om det uppstår misstankar om utnyttjande eller människohandel i kundservicesituationer.

Anvisningskortet har tagits fram i ett samarbete inom ramen för IKUT-projektet mellan kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) och hjälpsystemet för offer för människohandel. Projektet för att förbättra arbetslivskunskaper och -färdigheter hos personer som blivit offer för människohandel (IKUT) finansierades av Europeiska socialfonden. Finansieringen beviljades av närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland.

Anvisningskort: Hur känner du igen arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel?

Översättningar av frågelistan på anvisningskortet

Anvisningskortet innehåller en frågelista som har översatts till 13 språk. Översättningarna är identiska med frågelistan på det svenskspråkiga anvisningskortet. I kundsituationer kan tjänstemannen ge kunden en frågelista för att svara på sitt eget språk eller på det språk som han eller hon bäst behärskar mest. Därefter jämför tjänstemannen Ja-, Kanske-/Nej-svaren med sin egen frågelista på svenska. Om det i den version som kunden fyllt i finns ett kryss i Ja-kolumnen eller två eller fler Kanske-kryss, är det viktigt att tjänstemannen utreder kundens situation närmare.

I kundbetjäningssituationer på finska, svenska och engelska är antagandet att frågorna i anvisningskortet gås igenom muntligen, varför frågelistan inte har gjorts separat på dessa språk.

Anvisningar för användning av frågelistan

  1. Skriv ut frågelistan på kundens eget språk eller på det språk som kunden behärskar mest.
  2. Berätta för kunden att kundens situation utreds med hjälp av frågorna och att du och tolken har tystnadsplikt. 
  3. Ge kunden en frågelista att fylla i.
  4. Jämför kundens svar enligt ditt svenskspråkiga angivningskort.
  5. Utred situationen eller hänvisa kunden vidare enligt anvisningarna på angivningskortet, om antalet Ja- eller Kanske-svar ger anledning till oro.

Frågelistor på olika språk