Hoppa till innehåll

Blankettmall för individuell integrationsplan 

Syftet med integrationsplanen är att gemensamt med invandrarkunden planera och komma överens om de åtgärder som kan hjälpa kunden att få tillräckliga kunskaper i finska eller svenska samt övriga kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och i arbetslivet. 

Kommunen och arbets- och näringsbyrån (kommunens sysselsättningstjänster i de kommuner där det genomförs kommunförsök med sysselsättning) upprättar en integrationsplan gemensamt med invandrarkunden. Av grundad anledning kan integrationsplanen upprättas för invandraren endast vid arbets- och näringsbyrån eller endast vid kommunen. 

Välfärdsområdet kan från början av 2023 på kommunens eller arbets- och näringsbyråns begäran delta i den inledande kartläggningen och i upprättandet av integrationsplanen, om främjandet av integrationen av invandraren förutsätter att de tjänster som dessa olika myndigheter ansvarar för samordnas. Kommunen eller arbets- och näringsbyrån har emellertid ansvaret för att upprätta integrationsplanen.

Arbets- och näringstjänsterna har till uppgift att gemensamt med invandraren komma överens om utbildning, jobbsökning och dess mål samt om åtgärder och tjänster som stöder jobbsökningen och främjar sysselsättningen. Kommunen kommer tillsammans med invandraren överens om kommunala tjänster eller andra åtgärder som främjar integration och sysselsättning, om invandraren inte kan delta i arbetskraftspolitiska åtgärder som stöder integrationen.

Vid arbets- och näringsbyråerna används URA-systemets blankett för integrationsplaner. 
I kommunen kan den bifogade blankettmallen för integrationsplaner tillämpas.  

Blankettmall: integrationsplan (fylls i)

Spara blanketten innan du fyller i den.

Läs mer:
Integrationsplan