Hoppa till innehåll

Systemet för uppföljning av integrationen består av indikatorer

Kompetenscentret för integration av invandrare upprätthåller det nationella systemet för uppföljning av integrationen. Uppföljningssystemet består av indikatorer på olika fenomen som baseras på register- och enkätmaterial. Indikatorerna uppdateras och man rapporterar om dem regelbundet. De flesta registerbaserade indikatorerna uppdateras årligen och de enkätbaserade indikatorerna vart fjärde år. Uppföljningssystemets indikatorer kan granskas i databasen 
Integrationsindikatorer.

Uppföljningssystemets delområden är i enlighet med de referensramar som EU och OECD tillämpar:

  • sysselsättning  
  • utbildning och kompetens  
  • hälsa och välfärd  
  • boende  
  • deltagande och  
  • dubbelriktad integration 

Utöver de årliga rapporterna producerar systemet för uppföljning av integrationen dessutom en omfattande översikt per regeringsperiod. Den föregående översikten publicerades 2020 och nästa översikt kommer att färdigställas 2024. 

Läs mer:
Databasen Integrationsindikatorer
Översikt över integration