Hoppa till innehåll

Åtgärdsprogrammet Talent Boost

Åtgärdsprogrammet Talent Boost är ett förvaltningsövergripande program för invandring av experter, arbetstagare, studerande och forskare.  Målet är att höja Finlands attraktionskraft för experter och deras familjer till en ny nivå.  

För åtgärdsprogrammet Talent Boosts beredning och samordning svarar arbets- och näringsministeriet i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet.

Läs mer:
Åtgärdsprogrammet Talent Boost