Hoppa till innehåll

Du kan kontrollera uppgifterna om din kommun eller ditt landskap med hjälp av Pivot-tabellerna

Uppgifterna från Integrationsdatabasen hämtas områdesvis för din användning. Integrationsdatabasen är en öppen, registerbaserad databas över statistiska data, ur vilken det går att få omfattande information om invandrarbefolkningen i Finland. Statistikcentralen ansvarar för underhållet av Integrationsdatabasen.

Med hjälp av Pivot-tabellerna kan du enkelt och snabbt granska uppgifterna om din kommun eller ditt landskap. Du kan även bilda tidsserier för att åskådliggöra en tidsmässig förändring.

Uppgifter har hämtats om flyttrörelsen, befolkningsstrukturen, utvecklingen av storleken på befolkningsgrupper med utländsk bakgrund och sysselsatta per bransch. 

Läs mer:
Integrationsdatabas