Hoppa till innehåll

Till medierna

Kompetenscentret för integration är en del av arbets- och näringsministeriets enhet för arbetskraftsinvandring och integration. Kompetenscentrets verksamhet inleddes 2014. Målet med verksamheten är att stödja arbetet för att främja invandrarnas integration lokalt, regionalt och riksomfattande.

Vi hjälper gärna i frågor som gäller integration och flyktingmottagning. För mediekommunikationen (meddelandena) från arbets- och näringsministeriets enhet för arbetskraftsinvandring och integration och kompetenscentret för integration ansvarar ministeriets kommunikationsenhet.

Som journalist kan du också kontakta kompetenscentrets specialsakkunniga i kommunikation direkt, i synnerhet om ärendet gäller kompetenscentret och dess verksamhet, till exempel webbtjänsten, databaserna, publikationerna eller annat som rör uppföljningen, eller partnerskapsprogrammet.

Kontaktinformation:

Specialsakkunnig Helena Torkko
tfn +358 2950 47695
[email protected]

Experter vid kompetenscentret för integration

Följ nyheter och sociala medier

Följ nyheterna på integration.fi och kompetenscentret för integration på Twitter. I vår blogg får du aktuell information om projektverksamheten och god praxis samt mångsidig information om främjandet av integration och flyktingmottagning ur olika perspektiv.

Prenumerera också på vårt nyhetsbrev.

Dessutom kan du följa partnerskapsprogrammet på Twitter och Instagram.

Logotyp

Användningen av kompetenscentrets logotyp för kotoutuminen.fi/integration.fi kräver tillstånd. Logotypen används vanligen tillsammans med arbets- och näringsministeriets logotyp. Kontakta [email protected] om du behöver logotypen och/eller grafiska anvisningar.

Material för medierna

Främjande av integration i ministeriet I framtiden kan du ta reda på mer om de nuvarande åtgärderna från arbets- och näringsministeriet och regeringen för att främja integration, mottagande av flyktingar och arbetsrelaterad invandring.
Databasen Integrationsindikatorer Med hjälp av databasen kan du följa integrationsläget och hur integrationen utvecklas i Finland.
Integrationsdatabasen Integrationsdatabasen är en öppen och registerbaserad statistikdatabas som ger heltäckande information om invandrarbefolkningen i Finland.
Helhetsöversikt över integrationen Arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration publicerar en helhetsöversikt över integrationen vart fjärde år inom ramen för uppföljningssystemet för integrationen.
Sysselsättningsöversikt I sysselsättningsöversikten granskas förändringen i antalet arbetslösa arbetssökande och deltagandet i service.
Policy Brief Policy Brief är en artikelserie som presenterar integrationsrelaterade och på forsknings- och utredningsdata baserade synpunkter på aktuella samhällsfrågor.