Hoppa till innehåll

Utbildning ger invandrare språkliga färdigheter och förutsättningar för anställning

Utbildning ger invandrare språkliga färdigheter och förutsättningar för anställning
Invandrare deltar oftast i samma småbarnspedagogik, undervisning och utbildning som den övriga befolkningen. Dessutom finns integrationsutbildning och stöd för inlärning samt exempelvis förberedande undervisning tillhanda. Integrationsutbildningen är avsedd som stöd för integrationen för vuxna invandrare.

Kommunen anordnar grundläggande undervisning och förskoleundervisning för de invandrare i läropliktsåldern som bor i deras område. För barn som ännu inte uppnått läropliktsåldern tillhandahåller kommunen småbarnspedagogik. Dessutom kan kommunerna anordna undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. 

Invandrare kan få förberedande undervisning före yrkesutbildning eller gymnasium. Dessutom erbjuder högskolorna mycket utbildning på exempelvis engelska eller andra språk. 

Undervisning i finska och svenska och stöd för det egna modersmålet

Invandrares kunskaper i finska och svenska kan främjas exempelvis med olika språkkurser eller i samband med integrationsutbildningen. När invandrare genomgår integrationsutbildning i svenska, kan studierna ibland även omfatta studier i finska.

Att behärska sitt modersmål är också viktigt för inlärningen för invandrare. Att utveckla sitt modersmål stöder även övriga studier samt studier i finska eller svenska. 

Vid behov kan invandrare även få undervisning i läs- och skrivfärdighet. Utbildning i läsfärdighet ges i den grundläggande utbildningen för vuxna och vid läroanstalter inom fritt bildningsarbete. 

Ytterligare information:

Utbildning för invandrare
Utbildningsstyrelsens sammanställningssida över utbildning för invandrare