Hoppa till innehåll

Utveckling och god praxis

Arbetet för att främja integrationen och flyktingmottagningen utvecklas ofta i projekt. I projekten och också det ordinarie myndighetsarbetet kan det uppstå god praxis. God praxis är verksamhetsmodeller eller material som testats i praktiken och befunnits vara goda. 

I projektplaneringen är det viktigt att ta hänsyn förutom till finansieringen också till kommunikationen och planeringsprinciperna. Här samlar vi under sommaren 2021 tips för planering och genomförande av projekt. Partnerskapsprogrammet erbjuder stöd för projektsamarbetet.

En utvecklings evenemang med många personer

Projektfinansiering På webbplatsen presenteras kort de fonder som beviljar projektfinansiering för integrationsfrämjande arbete och verksamhet.
Statsunderstöd Statsunderstöden för integrationsarbete stöder bland annat organisationer, kompetenscenter och handlednings- och rådgivningstjänster.
God praxis God praxis kan vara en ny verksamhetsmodell eller ett nytt material som befunnits fungera i praktiken. Här sammanställs god praxis tematiskt.
Projektet Sylvia Arbets- och näringsministeriets projekt Sylvia främjar mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd och informera om mottagning och integrering.
Talent Boost Åtgärdsprogrammet Talent Boost syftar till att höja Finlands attraktionskraft för experter och deras familjer.
Material från projektet Finland – mitt hem Materialen från det avslutade projektet Finland – mitt hem har samlats på ett och samma ställe. Bekanta dig med det mångsidiga materialet.