Hoppa till innehåll

Projekt och organisationer som har fått finansiering tidigare

Projekt och organisationer som får finansiering 2019

Organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet har beviljats 8 projekt till ett sammanlagt belopp av 500 000 euro. Målgruppen för det integrationsfrämjande statsunderstödet år 2019 var barn, unga och unga vuxna som har kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare och som har fått uppehållstillstånd.

 • Kirkkopalvelut, projektet Tuu mukaan 2!
 • Kotka-Kymin seurakunta, program Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointi
 • Rädda Barnen rf, projektet Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta
 • Savonlinnan kristillinen opisto ry, Savonlinnan kummiverkosto
 • Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt, projektet Tukea ja osallisuutta II
 • Finlands Röda Kors Uleåborg, projektet Kotona Oulussa
 • Finlands Settlementförbund rf, projektet Kotipolku – alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Kuopiossa, Joensuussa ja Jyväskylässä
 • Yhteiset lapsemme ry, Vierellä

Projekt och organisationer som får finansiering 2018

Organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet har beviljats 9 projekt till ett sammanlagt belopp av 600 000 euro. Målgruppen för det integrationsfrämjande statsunderstödet år 2018 var barn, unga och unga vuxna som har kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare och som har fått uppehållstillstånd.

 • Hartolan ryhmäkoti ry, Projektet Silta – vapaaehtoistukea maahanmuuttajanuorille
 • Kainuun Nuotta ry, Projektet Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen
 • Kalliolan kannatusyhdistys ry, Projektet Salon mentoriverkosto
 • Kirkkopalvelut ry, Projektet Tuu mukaan!
 • Kotka-Kymin seurakunta, Projektet Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointiohjelma
 • Kuopion Setlementti Puijola ry, Projektet Maahanmuuttajanuorten ystävätoiminta
 • Rädda Barnen rf, Projektet Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta
 • Finlands Röda Kors Helsingfors och Nylands distrikt, Projektet Tukea ja osallisuutta
 • Finlands Settlementförbund rf, Projektet Kotipolku – alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Joensuussa ja Jyväskylässä

Projekt och organisationer som får finansiering 2017

Organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet har beviljats 10 projekt till ett sammanlagt belopp av 685 000 euro. Understöd beviljades för projekt genom vilka frivilligverksamhet koordineras eller lokala föreningars kompetens stärks.

Hankerahoitusta myönnettiin valtakunnallisille, vakiintuneille kotoutumistyötä tekeville järjestöille. Järjestöjen paikallisille yhdistyksille antama tuki voi olla esimerkiksi osaamisen ja toimintamallien siirtämistä kotoutumista tukevan työn kehittämiseksi.

 • Liikkukaa ry – Sports for All ry, Kolmospesältä kotoutumaan 2 -hanke
 • Maa- och kotitalousnaisten keskus ry, Käytännön tietoa, taitoa ja työtä maahanmuuttajille. Maa- och kotitalousnaisten paikallisyhdistykset maahanmuuttajien kotoutumisen tukena maaseutukunnissa
 • Mannerheims Barnskyddsförbund - MLL, MLL:n lapsi- ja perhetoiminta kotoutumisen tukena
 • Marttaliitto ry, Parasta yhdessä – ruokaa, käden taitoja ja luontoelämyksiä Marttojen kanssa
 • Moniheli ry, Verkko-vertaistukea kotoutumiseen
 • Sateenvarjo ry, Osaksi suomalaista ja kansalaisyhteiskuntaa
 • Byaverksamhet i Finland rf, Koko kylä kotouttaa
 • Finlands Settlementförbund rf, Vertaisalku: kotoutumista tukevien käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen
 • Suomen somalialaisten liitto ry, Valmiina töihin
 • Väestöliitto ry, Tasa-arvo, terveys ja turvallisuus: läheissuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja terveystietoa pakolaistaustaisille kotoutujille vertaisryhmämenetelmän avulla (TATU)

Projekt och organisationer som får finansiering 2016

Organisationsstöd från arbets- och näringsministeriet beviljades 11 projekt till ett sammanlagt belopp av 800 000 euro. Det kom in 76 projektansökningar under ansökningstiden 16.11.–11.12.2015. Understöd beviljades för projekt genom vilka frivilligverksamhet koordineras eller lokala föreningars kompetens stärks.

I finansieringen beaktades även projekt som representerar personer i olika åldrar och av olika kön samt den riksomfattande täckningen.

 • Mångkulturell folkhälsa, Folkhälsan rf
 • Erkännande av flyktinggruppers egen kompetens i integrationsarbetet, Kesälukioseura ry
 • Från tredje boet mot integration – tredje sektorns invandrarexperter som stöd för de asylsökande, Liikkukaa ry – Sports for All
 • Koordinering av lokalföreningarnas frivilligverksamhet för att stödja integrationen av invandrare, Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry
 • Integrationsstöd för barnfamiljer, Mannerheims Barnskyddsförbund rf
 • Lyckad integration med hjälp av kamratstöd, Moniheli ry
 • Utbildning av invandrarunga med frivilliga krafter, Resalat Islamilainen yhdyskunta
 • Hela byn integrerar, Byaverksamhet i Finland rf 
 • Lokal genomslagskraft, Suomen monikulttuurikeskukset ry
 • Jämställdhet, hälsa och säkerhet: lagstiftning och hälsokunskap relaterad till nära relationer för personer med flyktingbakgrund som håller på att integreras, Väestöliitto ry
 • Integrationsfrämjande klubbverksamhet för flyktingbarn och unga, Våra Gemensamma Barn rf 

Lue lisää:
Statsunderstöd