Hoppa till innehåll

I ett mottagligt samhälle går integrationen i många riktningar

Tanken om dubbelriktad integration ingår i de gemensamma grundläggande principerna för Europeiska unionens integrationspolitik. Grundprinciperna definierar integrationen som en dynamisk, dubbelriktad process för ömsesidig anpassning som involverar medlemsstaternas samtliga invandrare och invånare. Samhället förändras när mångfalden i befolkningen ökar och nyanlända skaffar sig den kunskap och de färdigheter som behövs i samhället. 

Integrationen är också flerdimensionell. Den kan studeras till exempel utifrån strukturer (sysselsättning, boende, utbildning, hälsa och välfärd), interaktion (uppbyggande av sociala relationer och nätverk) samt identifiering och identitet (samhörighet med människor som hör till samma samhälle).

I ett mottagligt samhälle realiseras likabehandling, delaktighet och goda relationer mellan befolkningsgrupper. Samhällets mottaglighet inverkar på invandrarnas möjligheter till integration. Främjandet av mottagligheten förutsätter att man identifierar och river diskriminerande samhällsstrukturer och aktivt utvecklar servicen. 

Ur samhällsmottaglighetens perspektiv går integrationen i många riktningar mellan individer, grupper och strukturer. Hela samhället (både majoritetsbefolkningen och minoriteterna) förändras när mångfalden i befolkningen ökar.

Läs mer:
Europeiska unionens gemensamma grundprinciper för integrationspolitiken
Vad är integration? -artikel