Hoppa till innehåll

Statsunderstöd till organisationer för integrationsfrämjande arbete 2021

Arbets- och näringsministeriet beviljade sammanlagt 600 000 euro i organisationsunderstöd till 13 organisationer.

I den ansökningsomgång som var öppen 16 november–18 december 2020 stöds små organisationers verksamhet. Understöd söktes av föreningar som har högst två anställda och som har tidigare erfarenhet av arbete som stöder integration och samhällets mottaglighet.

Projekt och organisationer som får finansiering 2021

 • Afrikkalaisten ja Afrikkalais-eurooppalaisten yhdistys ry (AFAES), 58 000 euro
 • Arktiset maahanmuuttajat ry, 47 800 euro
 • Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry, 35 200 euro
 • Klubok ry, 50 000 euro
 • Lieksan Somaliperheyhdistys ry, 51 500 euro
 • Maahanmuuttajien työ, koulutus ja kulttuuri ry 39 000 euro
 • Lähi-idän naisten yhdistys ry, 40 000 euro
 • Mirsal ry, 60 100 euro
 • Monik Vantaa ry, 49 000 euro
 • Suomen somalinaisten kehitys ry, 40 000 euro
 • Think Africa ry, 53 000 euro
 • Turun Som Nuoriso ry, 59 500 euro
 • Vantaan Monikulttuurinen Liikunta ry, 16 900 euro

Ytterligare information:
Varpu Taarna, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare, tfn 029 504 8243, [email protected]