Hoppa till innehåll

Papperslösa är en mångfacetterad grupp

En papperslös person vistas i landet utan laglig uppehållsrätt. Med papperslösa avses flera grupper av personer och det finns ingen exakt definition av en papperslös i lagstiftningen. I Finland vistas också personer vars ställning är jämförbar med de papperslösas. Dessa personer har laglig uppehållsrätt, men de står i huvudsak utanför social- och hälsovårdstjänsterna. Bland de papperslösa finns också minderåriga. 

Det exakta antalet papperslösa som vistas i Finland är okänt. 

Papperslösa och personer i en ställning som är jämförbar med papperslösa är

  • personer som vistas i landet utan uppehållstillstånd och som kommer från något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz och vars uppehållstillstånd har upphört att gälla eller vars inresa eller vistelse i landet inte är laglig.
  • personer som kommit till Finland i syfte att studera eller av någon annan orsak från ett annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz och som har fått uppehållstillstånd på basis av en privat sjukförsäkring, men vars försäkringsskydd har upphört att gälla eller inte är täckande.
  • EU-medborgare som vistas lagligt i landet men som inte har försäkringsskydd som täcker sjukdom eller sjukvård.

Om en asylsökande får ett negativt asylbeslut kan personen bli papperslös. 

Papperslösa är i en utsatt ställning

Eftersom papperslösa och personer i motsvarande ställning inte har uppehållsrätt faller de ofta utanför samhällets tjänster och stöd. Papperslösa löper stor risk att bli offer för till exempel människohandel eller utnyttjande. De kanske undviker myndigheterna. 

Papperslösa och personer i motsvarande ställning har rätt till nödvändig hälso- och sjukvård och brådskande socialvårdstjänster som ordnas av välfärdsområdet så att deras rätt till nödvändig omsorg och försörjning inte äventyras. Välfärdsområdet ordnar tillfällig inkvartering för personer som behöver kortvarig och brådskande hjälp i till exempel krissituationer. Barn har rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning samt barnskydd. 

Många kommuner, organisationer och andra aktörer ordnar tjänster för papperslösa, till exempel inkvartering och rådgivning. 

Mer information: 
Mer information om papperslösa (THL, på finska)
Hälso- och sjukvård för papperslösa i Finland (SHM)
Röda korsets stöd för papperslösa