Hoppa till innehåll

ALPO-registret är rådgivningsbyråernas besöksregister

Du kan logga in i ALPO-registret på alporekisteri.fi (på finska).

För den tekniska administrationen av databasen i ALPO-registret ansvarar Netum Oy.

Vid eventuella problem kan du kontakta dem per e-post på [email protected].

ALPO-registret är en databas där man centraliserat registrerar kundbesök på invandrarnas handlednings- och rådgivningsställen. 

I ALPO-registret sammanställs kvantitativ och kvalitativ information om rådgivningsbyråernas kundkrets, utvecklingstrender inom invandringen och migrationen i allmänhet. ALPO-registret kan producera information för framförhållning, uppföljning och forskning. Databasen kan användas av tjänstemän och planerare inom statsförvaltningen och kommunerna. De regionala användarna kan själva ta fram lokal statistik. 

ALPO-registret utvecklades ursprungligen inom projektet Pointti, som administrerades av Södra Savolax yrkesinstitut.