Hoppa till innehåll

Asylsökande

Enligt internationella avtal har alla rätt att söka asyl. Asylsökande kommer in i landet självständigt och informerar gränskontrollmyndigheten eller polisen om att de söker asyl.

Om en person redan är i asylprocessen i ett annat EU-land, måste han eller hon återlämnas till det landet i enlighet med Dublinförordningen. Enligt den finska konstitutionen får en person dock inte återlämnas till ett land där han eller hon hotas av dödsstraff, tortyr eller annan mishandling. 

På grund av långvariga internationella konflikter och krig ökade antalet asylsökande i Finland och på andra håll i Europa 2015. År 2015 anlände totalt 32 476 asylsökande till Finland. Antalet asylsökande har sedan dess minskat. År 2021 lämnades 1 383 nya asylansökningar och 1 262 ansökningar om förnyelse i Finland.

Läs mer: 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Migrationsverket
Information om förläggningarnas