Hoppa till innehåll

Policy Brief-artiklar av kompetenscentret för integration av invandrare

Policy Brief är en artikelserie av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare. Den presenterar integrationsrelaterade synpunkter som baserar sig på forsknings- och utredningsdata på aktuella samhällsfrågor och till stöd för politiskt beslutsfattande.

Policy Brief 1/2021: Främjande av sysselsättningen av kvinnor med invandrarbakgrund (endast på finska)