Hoppa till innehåll

Policy Brief-artiklar av kompetenscentret för integration av invandrare

Policy Brief är en artikelserie av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare. Den presenterar integrationsrelaterade synpunkter som baserar sig på forsknings- och utredningsdata på aktuella samhällsfrågor och till stöd för politiskt beslutsfattande. Policy Brief publicerats endast på finska. 

Policy Brief 1/2021: Främjande av sysselsättningen av kvinnor med invandrarbakgrund 

Policy Brief 2/2021: Hur mår personer med utländsk bakgrund födda i Finland i skolan och på jobbet?

Policy Brief 3/2021: Invandringens inverkan på lokal sysselsättning och löner