Hoppa till innehåll

Närings-, trafik- och miljöcentralerna styr det regionala integrationsarbetet

I enlighet med lagen om främjande av integration ansvarar Närings-, trafik- och miljöcentralen för följande uppgifter i anslutning till främjandet av invandrares integration och av goda etniska relationer inom sitt verksamhetsområde:

  • den regionala utvecklingen av integrationsfrämjandet, samarbetet, samordningen och uppföljningen,
  • stödet och rådgivningen till kommunerna,
  • styrningen, rådgivningen och stödet till arbets- och näringsbyråerna och utvecklingen av deras kompetens,
  • planeringen, upphandlingen och tillsynen i fråga om den integrationsutbildning som genomförs som arbetskraftsutbildning,
  • uppgörandet och genomförandet av en regional strategi för anvisande av flyktingar till kommuner,
  • avtal om inrättandet av familjegrupphem och andra bostadsenheter för barn och unga personer som bor i landet utan vårdnadshavare och tillsynen över deras verksamhet,
  • främjandet av goda etniska relationer och en dialog mellan olika kulturer,
  • andra uppgifter som bestäms särskilt för den i lagen om främjande av integration.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan tillsätta en regional kommitté för invandringsfrågor som till exempel har till uppgift att utveckla och planera integrationsfrämjandet och främja likabehandling. Dessutom stöder centralen uppgörandet av programmen för integrationsfrämjande i kommunerna inom sitt verksamhetsområde och följer genomförandet av programmen. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska samarbeta med regionförvaltningsverket när den sköter sina lagstadgade uppgifter.

Mer information:
Lagen om främjande av integration 
Närings-, trafik- och miljöcentralen