Hoppa till innehåll

Lätt språk och tydligt standardspråk är olika saker

Lätt språk och tydligt standardspråk är olika saker. Lätt språk är ännu enklare än tydligt standardspråk. Båda stödjer integrationen för personen som flyttat till Finland och hjälper till att förstå myndighetskommunikation. 

Lätt språk stödjer personer med främmande språk som flyttat till Finland, framförallt i det inledande skedet av integrationen och vid språkinlärning. Även i ett senare skede är det viktigt att personen som inte talar finska eller svenska som sitt modersmål, åtminstone får myndighetsmeddelanden på ett tydligt allmänspråk. Myndighetskommunikation på lätt språk har ökat på senare år och stödjer även personer som bott en längre tid i landet.

Språkförståelse är viktigt: tydligt standardspråk och lätt språk underlättar ett självständigt liv och gör utbildning och arbete smidigare. Språket anknyter också i hög grad till tjänsternas tillgänglighet.

Också i talad kommunikation är det viktigt med tydlighet. Lätt språk kan användas såväl i tal som i skrift. Utöver lätt finska kan man i Finland även tala och skriva på lätt svenska.

Myndigheterna ansvarar för underhållet av myndighetsspråket

Enligt förvaltningslagen (6.6.2003/434 9§) ska myndigheterna använda ett sakligt, klart och begripligt språk. Myndighetsspråk är det språk som används i tjänsteuppgifterna. Ett klart myndighetsspråk har många fördelar för såväl ämbetsverken som deras kunder och samarbetspartner.

Mer information:
Lättbegripligt språk (på finska)
Klart myndighetsspråk (på finska)
Tydligt språk (på finska)