Hoppa till innehåll

Minderåriga som anländer utan vårdnadshavare

En del av de asylsökande barnen och unga personerna anländer till Finland utan vårdnadshavare. Till exempel år 2015 anlände till Finland 3 024 och år 2019 102 minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare. För minderåriga asylsökande som befinner sig i landet utan vårdnadshavare förordnas en företrädare som för vårdnadshavarens talan i ärenden som gäller barnet.

Minderåriga asylsökande som anländer till Finland utan vårdnadshavare placeras under asylprocessen i grupphem eller stödboenden. De kan även få privat inkvartering.

Man strävar efter att behandla minderårigas asylansökningar så fort som möjligt. De flesta får uppehållstillstånd i Finland.

När en minderårig som anlänt utan vårdnadshavare har beviljats uppehållstillstånd ska för denna ordnas omvårdnad, omsorg och fostran i familjegrupphem eller inom familjevård eller på något annat ändamålsenligt sätt. Boende för unga som inom kort blir myndiga kan även ordnas i en enhet för stödboende. Barn och unga kan ha rätt till olika stödåtgärder tills de fyller 25 år eller har en vårdnadshavare i Finland.

Enligt lagen om främjande av integration ska omvårdnad, omsorg och fostran för ett barn eller en ung person utan vårdnadshavare som har beviljats uppehållstillstånd eller som har tagits till Finland inom en flyktingkvot ordnas på ett sätt som motsvarar personens behov.

Boendekommunen för invandrarbarnet eller den unga invandraren ansvarar för att stödja personen och ordna de tjänster som han eller hon behöver. Som kommuninvånare har ett barn eller en ung person utan vårdnadshavare rätt till alla de tjänster som de övriga kommuninvånarna har tillgång till.

Mer information:
Flyktingar och personer som får internationellt skydd 
Att ansöka om asyl