Hoppa till innehåll

Minderåriga som anländer utan vårdnadshavare

En del av de asylsökande barnen och unga personerna anländer till Finland utan vårdnadshavare. Till exempel år 2023 fick 217 minderåriga som anlände utan vårdnadshavare uppehållstillstånd i Finland. För minderåriga asylsökande som befinner sig i landet utan vårdnadshavare förordnas en företrädare som för vårdnadshavarens talan i ärenden som gäller barnet.

Minderåriga asylsökande som anländer till Finland utan vårdnadshavare placeras under asylprocessen i grupphem eller stödboenden. De kan också få privat inkvartering.

Målet är att minderårigas asylansökningar behandlas så fort som möjligt. De flesta får uppehållstillstånd i Finland.

Ansvaret för stödet till barn och unga som anländer utan vårdnadshavare ligger hos välfärdsområdet och kommunen

Enligt lagen om främjande av integration ska omvårdnaden, omsorgen och fostran för ett barn eller en ung person utan vårdnadshavare som har beviljats uppehållstillstånd eller som har tagits till Finland inom en flyktingkvot ordnas på ett sätt som motsvarar personens behov.  

När en minderårig som anlänt utan vårdnadshavare har beviljats uppehållstillstånd ska för denna ordnas omvårdnad, omsorg och fostran i familjegrupphem eller inom familjevård eller på något annat ändamålsenligt sätt. Ansvaret för att ordna dessa tjänster för minderåriga barn utan vårdnadshavare hör till välfärdsområdet. 

Boende för unga som inom kort blir myndiga kan även ordnas i en enhet för stödboende. Barn och unga kan ha rätt till olika stödåtgärder tills de fyller 25 år eller har en vårdnadshavare i Finland. 

Som kommuninvånare har ett barn eller en ung person utan vårdnadshavare rätt till alla de tjänster som de övriga kommuninvånarna har tillgång till. Kommunen ordnar för barnet eller den unga utbildnings-, fritids-, idrotts- och kulturtjänster och deltar i att utarbeta en integrationsplan. Kommunen och välfärdsområdet utarbetar alltid tillsammans en integrationsplan för minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare.

Mer information:
Flyktingar och personer som får internationellt skydd 
Mer information om barn med flyktingbakgrund och minderåriga som kommit utan vårdnadshavare (Institutet för hälsa och välfärd)