Hoppa till innehåll

Asylsökande får stöd av flyktingförläggningen vid flytten till en kommun 

När en asylsökande har fått ett positivt besked om uppehållstillstånd, ordnar flyktingförläggningen uppehållstillståndsinfo. Vid mötet berättar man vilka rättigheter och skyldigheter personen har efter att hen fått uppehållstillstånd, och man diskuterar olika alternativ för en flytt till en kommun och en egen bostad. Uppehållstillståndsinfo där man går igenom frågor kring överföringen till en kommun ordnas också för personer som bor i privat inkvartering.

Flyktingförläggningen ger den som fått uppehållstillstånd anvisningar för hur hen registrerar sig i befolkningsdatasystemet, ansöker om FPA-stöd och FPA-kort samt ansöker om ett identitetskort för utlänning, så att hen kan öppna ett bankkonto.

Om ett ensamkommande minderårigt barns flytt till en kommun och om åtgärder i anknytning till detta avtalas med barnet, barnets företrädare, flyktingförläggningen, NTM-centralen och den mottagande kommunen.

Flyktingförläggningen ger kommunen information om dem som flyttar dit

Flyktingförläggningen ber den asylsökande om tillstånd att överföra information som är av betydelse för ordnandet av hälsovårds- och andra tjänster till kommunen och välfärdsområden. Om flyktingförläggningen har information om till vilken kommun den asylsökande ska flytta, skickar den de uppgifter som den fått till kommunen och tar vid behov kontakt med välfärdsområden för att diskutera kontinuiteten i de social- och hälsovårdstjänster som personen behöver.

En person som har fått uppehållstillstånd och har bott på en flyktingförläggning kan få mottagningstjänster tills hen flyttar bort från förläggningen. För en person som bor i privat inkvartering avslutas tjänsterna genast när hen får en anteckning om hemkommun. 

En asylsökande kan flytta till en anvisad kommunplats

För en person som beviljats uppehållstillstånd kan en kommunplats sökas via NTM-centralen, om det finns kommunplatser tillgängliga och kunden är villig att ta emot en kommunplats. En kommunplats innebär att kommunen erbjuder en bostad, hjälper till med tillgången till tjänster och ordnar de tjänster som kunden behöver. För minderåriga som kommit till landet utan vårdnadshavare söker man alltid en kommunplats när de har beviljats uppehållstillstånd.

En asylsökande kan flytta självständigt

När en person som beviljats uppehållstillstånd inte flyttar till en kommunplats är det fråga om en självständig flytt. En flytt är självständig exempelvis när en asylsökande redan bor i privat inkvartering och stannar kvar i den bostaden, flyttar hem till vänner eller släktingar efter att uppehållstillstånd beviljats eller vill leta efter en bostad på egen hand.

Flyktingförläggningen kan vid behov ge råd och handledning i sökandet efter en bostad. FPA kan betala för hyran och hyresgarantin, om bostaden motsvarar de villkor för en skälig hyra som FPA ställt upp. Om flyktingförläggningen har säkra uppgifter om var en person som fått uppehållstillstånd kommer att bo eller vart hen tänker flytta, strävar förläggningen efter att meddela kommunen i fråga eller NTM-centralen för området om det. Målet är att myndigheterna ska få information om nya kommuninvånare. 

Mer information:
Att flytta till en kommun
Familjeåterförening
Anvisande av flyktingar till en kommun