Hoppa till innehåll

ETNO främjar goda relationer mellan befolkningsgrupper

På riksnivå är Delegationen för etniska relationer ETNO en viktig aktör i främjandet av goda relationer mellan befolkningsgrupper. ETNO är tillsatt av statsrådet och samordnas av justitieministeriet. Utöver den nationella delegationen finns det i Finland sju regionala delegationer för etniska relationer.

ETNO har till uppgift att främja dialog och samarbete mellan invandrarna, de etniska, kulturella och religiösa minoriteterna, myndigheterna, de politiska partierna och frivilligorganisationerna. 

Delegationen för samman experter på invandringsfrågor från myndigheter och organisationer på såväl riksnivå som regional och lokal nivå. ETNO är ett sakkunnignätverk i frågor som gäller invandring, främjande av integration, likabehandling och dialog mellan olika befolkningsgrupper.

Mer information:
Delegationen för etniska relationer