Hoppa till innehåll

Kvotflytingar

Kvotflyktingar har lämnat sitt hemvist eller sitt ursprungsland till ett annat land eller område där de inte kan stanna. De behöver omplacering.

Finland kommer att delta i vidarebosättning och ta emot personer som utsetts till flyktingar av FN: s flyktingkommissarie och föreslås till Finland. Endast en liten del av flyktingarna bosätts i ett annat land. 

Storleken på flyktingkvoten 

I Finland beslutar riksdagen om storleken på den årliga flyktingkvoten i samband med budgeten. Inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet föreslår regeringen vilka nationaliteter som väljs ut i kvoten och från vilka områden kvotflyktingar tas. Kvoten definierar också prioriteringar som prioriteringen av utsatta grupper. Den finska flyktingkvoten 2024 är 500 personer.

Ytterligare information:
Migrationsverket: kvotflyktingar
Inrikesministeriet: kvotflyktingar
Rodakorset: Mottagning av asylsökande och flyktingar
UNHCR: Mer information om omplacering