Hoppa till innehåll

Handlingsprogrammet för anvisande till kommunerna och integrationsstöd stöder mottagandet av flyktingar

Arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd gör det möjligt att hänvisa flyktingar till kommunerna samt stöder ordnandet av mottagnings- och integrationstjänster i inledningsskedet. Handlingsprogrammet främjar flyktingars delaktighet och samhällets mottaglighet.

Handlingsprogrammet stöder anvisning till kommunerna och mottagandet genom att bevilja ytterligare ekonomiskt stöd till kommunerna och välfärdsområdena. Dessutom stärker handlingsprogrammet kompetensen och kunskapsunderlaget hos aktörer som deltar i mottagande och integration av flyktingar genom utbildning, tillställningar, kommunikation och nätverksarbete. 

Under åren 2022–2024 utvecklas genom finansieringen av handlingsprogrammet för riksomfattande informationssystemtjänster för integrationstjänster (s.k. Koto-digi) vid UF-centret. Som en del av handlingsprogrammet kan också andra regionala och riksomfattande utvecklingshelheter genomföras. Som en del av handlingsprogrammet utvecklas till exempel tjänsterna för minderåriga som kommit utan vårdnadshavare och tillsynen över dem och arbetet för att främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper.

Bli medlem i nätverket Från flykting till kommunmedlem

Nätverket Från flykting till kommunmedlem (Pakolaisesta kuntalaiseksi) är ett nätverk för alla aktörer som tar emot och integrerar flyktingar. Som en del av partnerskapsprogrammet för integration är nätverket öppet för kommuner, välfärdsområden och andra aktörer.

Aktuell information om tilläggsstöd, tillställningar och annan aktuell verksamhet inom ramen för handlingsprogrammet för hänvisning till kommunerna finns webbplatsen kotoutuminen.fi samt på sändlistan för nätverket Från flykting till kommunmedlem. Du kan ansluta dig till e-postlistan genom att skicka en begäran till kuntiinohjaaminen.tem(at)gov.fi. 

Handlingsprogrammet finansieras med ett särskilt anslag för vidarebosättning ur AMIF-fonden

Handlingsprogrammet är en fortsättning på och stabiliserar verksamhet som bedrivits i arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt (AMIF).

Handlingsprogrammet finansieras med ett särskilt anslag för omplacering ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Handlingsprogrammets mandattid är 2022–2027. 

Kontaktuppgifter för handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet samordnas av ANM:s enhet för invandring och integration av arbetskraften. 

Allmän e-post till handlingsprogrammet: kuntiinnohjaaminen.tem(at)gov.fi 

Kontaktuppgifter till samordningsgruppen
Specialsakkunning Maria Tiainen, tfn 02950 47582, [email protected] 
Sakkunning Nanni Tuominen, tfn 02950 47040, [email protected]

Mer information:
Beslut om tillsättande av handlingsprogram (på finska)
Beslut om tillsättande av styrgruppen för handlingsprogrammet (på finska)