Hoppa till innehåll

Främjande av integration i siffror

Kuvituskuva. Piirrettyjä ihmisiä.

Invandring av utländska medborgare 2022

 • Totalt flyttade 42 470 utländska medborgare till Finland (Statistikcentralen). 
 • Den vanligaste grunden för det första uppehållstillståndet var arbete (Migrationsverket).

Kvotflyktingar och asylsökande som beviljades uppehållstillstånd 2022

 • Kommunerna erbjöd kommunplatser till 2 109 flyktingar.
 • 1 098 kvotflyktingar placerades i kommunerna.
 • 1 992 asylsökande med uppehållstillstånd flyttades till kommunerna från förläggningarna.
 • 45 358 uppehållstillstånd beviljades på grund av tillfälligt skydd.

Guiden Välkommen till Finland

 • Delas ut till alla som flyttar till Finland
 • Guiden på 12 språk, broschyren på 15 språk.

InfoFinland.fi

 • Information för den som planerar att flytta till Finland eller som redan bor här.
 • 12 olika språkversioner.
 • 5,5 miljoner sidvisningar (8/2022–9/2023) (siffrorna från och med början av den förnyade webbplatsen).
 • Mest populära innehåll:
  • Arbete i Finland
  • Det finländska utbildningssystemet.

Kommunernas flerspråkiga handlednings- och rådgivningstjänster 2021

 • På 35 orter
 • Kontakter med privatkunder 41 328 st.
 • Av kunderna var 59 % män, 41 % kvinnor. 

Kompetenscentrum för invandrare 2021

 • I 7 städer
 • Nya kunder totalt 5 716 
 • Av kunderna gick 68 % vidare från tjänsten till utbildning, arbete eller arbetsprövning (1/2020–7/2021).

Integrationsplaner inom arbetskraftsservice 2022

 • Inom arbetskraftsservicen upprättades 13 106 första integrationsplaner för arbetssökande.

Invandrare inom utbildning 2022

 • I genomsnitt 5 814 integrationsstuderande per månad inom arbetskraftsutbildning
 • 6 274 integrationsstuderande inom frivilliga studier

Kostnader för integrationsutbildning 2022

 • För besök som genomförts som arbetskraftsutbildning användes totalt 47 868 278,62 euro.
 • Integrationsutbildningen kostade i genomsnitt 7 454 euro/kund/år.

Mer information:

Guiden Välkommen till Finland
Kommunernas handlednings- och rådgivningstjänster
InfoFinland.fi
Integrationsplaner