Hoppa till innehåll

Handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare

Vi publicerar kontaktuppgifterna till kommunernas handlednings- och rådgiv-ningstjänster för invandrare på google maps-kartan på integration.fi. Utöver kartan visas det också bland annat tjänsternas språkval i form av en tabell.

Se kommunernas handlednings- och rådgiv-ningstjänster på kartan (på finska)

Genom att sammanställa kontaktuppgifterna vill vi främja växelverkan mellan de olika integrationsfrämjande myndigheterna och handlednings- och rådgiv-ningstjänsterna, informera om tjänsternas språkval och synliggöra handled-nings- och rådgivningstjänsternas nätverk.
Dessa uppgifter samlar vi in separat för att alla verksamhetsställen ska komma med på kartan och för att kunna visa de olika språkvalen.

Meddela kontaktuppgifterna för handlednings- och rådgivningstjänsterna för kartan

Om kontaktuppgifterna, tjänstens språkval eller kontaktuppgifterna till kontakt-personen som lämnat in handlednings- och rådgivningstjänsternas kontakt-uppgifter ändras, fyll inte i en ny blankett utan meddela ändringarna per e-post till kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsmi-nisteriet: kotoutumisenosaamiskeskus(a)gov.fi.